Automatyczne mycie linii produkcyjnej wyrobów mleczarskich

Producent chciał zwiększyć moce produkcyjne i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia opakowań podczas produkcji.

Automatyczne mycie linii produkcyjnej wyrobów mleczarskich

Potrzeby związane z elastycznością i higieną

Klient wymagał wysokiej elastyczności między napełniarkami a maszynami do pakowania Należało zwiększyć zdolności produkcyjne, zmodernizować poprzedni system i i podnieść standard warunków higienicznych w strefie napełniania. Stary, ręczny system był drogi w utrzymaniu, a jego mycie było możliwe wyłącznie po zakończeniu procesu napełniania. W związku z tym nowy system musiał być automatyczny. Należało skupić się na podniesieniu standardu warunków higienicznych, niskich kosztach konserwacji i wysokiej dostępności.

Indywidualny program mycia

Firma FlexLink zaprojektowała system przenośnika połączony z programem mycia dostosowanym do określonych wymogów higienicznych. Minimalizując przerwę w produkcji, przenośniki zostały wstępnie zmontowane na warsztacie firmy FlexLink, co pozwoliło umieścić już gotowe przenośniki w fabryce klienta. Wyzwaniem technicznym w realizacji tego projektu była ograniczona przestrzeń w fabryce. Firma FlexLink zaprojektowała kompaktowe rozwiązanie, które umożliwia montaż przenośników na wielu różnych poziomach w celu zaoszczędzenia przestrzeni użytkowej.

Mniej uszkodzeń produktów

W przemyśle mleczarskim‌częstym problemem podczas produkcją są uszkodzenia produktów lub pojemników. Aby zminimalizować nacisk produktów podczas buforowania, firma FlexLink zastosowała dynamiczną kontrolę prędkości przenośnika. W poprzednim systemie używano wody i mydła w celu zmniejszenia tarcia i nacisku pomiędzy produktami. Jednak dzięki nowemu, bardziej opłacalnemu rozwiązaniu nie było to już konieczne.

Higieniczny system przenośników

Wynik współpracy był opłacalny pod wieloma względami. Odnowienie poprzedniego systemu przenośników poprawiło niezawodność dostaw i terminowość na produkcji. Uzyskano również więcej miejsca i większą dostępność, co stwarza lepsze warunki środowiska pracy. Proces czyszczenia jest teraz szybszy i bardziej efektywny, co przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Inwestycja ta znacznie zwiększyła konkurencyjność klienta.