Wzrost efektywności dzięki wyniesieniu transportu w górę

Inwestycja w nowe, zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie przepływu produktów zwiększyła wydajność szwedzkiej firmy z branży mleczarskiej oraz elastyczność i efektywność produkcji.

alt

Jasna komunikacja

W celu pełnego zrozumienia potrzeb klienta firma FlexLink utrzymywała stały kontakt z klientem w trakcie całego procesu. Firma FlexLink dostarczyła zautomatyzowane rozwiązanie z zakresu przepływów w procesach produkcji, oparte na systemie przenośników wyniesionych do góry, co umożliwiło zwiększenie powierzchni użytkowej w zakładzie. System ten zapewnił pełną elastyczność pomiędzy napełniarkami i maszynami pakującymi, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Elastyczność w tym przypadku oznaczała możliwość wyboru drogi przepływu od wybranej napełniarki do konkretnej maszyny pakującej. Potrzeba ta wynikała z konieczności częstej zmiany dróg przepływu celem dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku. Kartony, tacki i zgrzewki są przykładem rodzajów obsługiwanych opakowań.

Najważniejszy jest plan

Aby prace odbyły się zgodnie z harmonogramem i zaoszczędzić możliwie jak najwięcej czasu, firma FlexLink już wcześniej rozpoczęła montaż przenośników w górnej części zakładu. Gdy nadszedł czas instalacji przenośników, wszystko było już na swoim miejscu, a wdrożenie odbyło się zgodne z harmonogramem. Największym wyzwaniem związanym z montażem przenośników w górnej części zakładu była ograniczona przestrzeń wynikająca z obecności filarów, kanałów wentylacyjnych i rur. Przygotowanie, planowanie i komunikacja były kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia.

„Wybraliśmy firmę FlexLink. Komunikacją z nią przebiegała bardzo dobrze w trakcie całego projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru FlexLink jako naszego dostawcy” — uważa Dyrektor Techniczny.

Please accept marketing cookies to view this content.

Większa elastyczność produkcji w fabryce z branży mleczarskiej 

Dzięki transportowi wyniesionemu do góry, powierzchnia użytkowa zakładu mleczarskiego‌stała się większa i bardziej otwarta. Umożliwiło to zakup nowej napełniarki, która dodatkowo przyczyniła się do zwiększenia wydajności zakładu. 

„Zgodnie z naszymi założeniami udało się uzyskać więcej przestrzeni w naszym zakładzie. Wyniesienie transportu w górę znacznie poprawiło warunki pracy. Udało się uzyskać bardzo dużo miejsca, nawet więcej niż się spodziewaliśmy. Zaoszczędziliśmy wiele czasu — pracownicy mogą teraz łatwo poruszać się po zakładzie. Byliśmy w stanie również wstawić na halę dodatkowe maszyny”, cieszy się Dyrektor Techniczny. 

Rezultatem montażu nowego systemu przenośników było zwiększenie produkcji oraz obniżenie kosztów konserwacji, ponieważ nowy system jest trwalszy od poprzedniego. Przyczynił się on do wzrostu niezawodności dostaw oraz do dopracowania efektywnego procesu czyszczenia. Pomimo tego, że jest to niewielka firma, modernizacja utwierdziła pozycję produktów tego producenta w działach z nabiałem, w wielu sklepach spożywczych.