Transport na wysokościach

Wykorzystując przenośnik X45 firmy FlexLink, wiodący producent testów diagnostycznych wprowadził bezpieczną, niezawodną i zgodną z normami linię montażową, jednocześnie zapewniając dodatkową powierzchnię użytkową w zakładzie.

Transport na wysokościach

Nasz klient, lider na rynku testów diagnostycznych in vitro wykorzystywanych w laboratoriach klinicznych i punktach opieki medycznej, zainstalował nową linię montażową w swoim zakładzie produkcyjnym w Oslo, w Norwegii. Z takimi produktami należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością, dlatego też wybrał przenośnik X45 do transportowania ładunków z linii montażowej do maszyny pakującej.

Wysoko nad ziemią

Dzięki transportowi pionowemu i przenośnikom wynoszącym produkty w górę (typu "wedge"), cały system zapewnia dodatkową przestrzeń użytkową — większość przenośników przebiega ponad głowami pracowników. System osiąga przepustowość 50 sztuk na minutę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo transportu każdego produktu. Układ oparty na przenośniku X45 cechuje się również cichą pracą i niskim poborem energii.

Bezpieczeństwo i jakość

Ze względu na wymagania branży wyrobów medycznych nowy system przenośników musiał spełniać surowe standardy bezpieczeństwa i jakości. Firma FlexLink wdrożyła system, który zapewnia zgodność z rozporządzeniem dotyczącym jakości systemu - CFR 21 Part 820 Quality System Regulation oraz ISO 13485 Medical Device Standard. Instalacja spełnia wytyczne GAMP (Good Automated Manufacturing Practice), uwzględniając zarządzanie ryzykiem, ocenę ryzyka operacyjnego, zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami i kwalifikację. W rezultacie, zadowolony klient otrzymał wydajny i niezawodny system przenośników, który zapewnia bezpieczną obsługę produktów i minimalizuje wszelkie zakłócenia procesów w miejscu pracy.