Nowoczesne wyposażenie na lata

Firma FlexLink skonstruowała system przenośnikowy, który sprostał wymaganiom klientów pod względem elastyczności, łatwego dostępu do maszyn i odpowiedniego poziomu standardów higieny.

alt

Klient chciał połączyć dwa zespoły produkcyjne w jeden i znacząco na tym skorzystać. Produkty spożywcze — różnego rodzaju naleśniki — nie były zapakowane i należało się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie. Wobec tego, nie można było transportować ich z przenośników, gdy rozpoczęły już swoją podróż przez fabrykę. Istotnym warunkiem było to, aby obsługa produktów przebiegała płynnie i bez uszkodzeń. W siedzibie firmy FlexLink przeprowadzono dokładne testy procesu przemieszczania produktów z jednego przenośnika na drugi. Z oczywistych względów higiena stanowiła najwyższy priorytet dla tego projektu.

Potrzeba niezawodnego dostawcy

Sprzęt musiał obsługiwać duży przepływ produktów i zwiększać ich dostępność. Ze względu na okoliczności związane z łączeniem dwóch zespołów produkcyjnych w jeden, klient potrzebował dostawcy, który opracuje niestandardowe rozwiązanie. Kolejnym ważnym czynnikiem było to, aby dostawca zdołał szybko przenieść fabrykę i zainstalować nowy sprzęt.

Ograniczona przestrzeń

Firma FlexLink rozwiązała problem braku miejsca poprzez wykorzystanie całej kubatury budynku, dzięki montażowi przenośników nie tylko na podłodze, lecz również w górnej części zakładu. Łatwe w czyszczeniu przenośniki spełniły potrzeby klienta także w zakresie doskonałej higieny.

Please accept marketing cookies to view this content.

Szczegółowe planowanie i stała komunikacja 

Jednym z wyzwań tego projektu było zapewnienie miejsca dla wszystkich maszyn i przenośników na ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej elastyczności poprzez połączenie ścieżek do maszyn napełniających i pakujących, zgodnie z zaleceniami klienta. Kolejną trudnością był krótki czas realizacji. Na ukończenie całej instalacji przeznaczono sześć tygodni, a proces produkcyjny został wstrzymany na dziesięć dni. Dzięki stałej komunikacji i szczegółowemu planowaniu firma FlexLink zdołała spełnić oczekiwania klienta.

Podwojona produkcja

Inwestycja umożliwiła fabryce dwukrotnie zwiększenie wydajności bez wywołania problemów z transportem produktów, higieną przenośników czy elastycznością produkcji. Zastosowanie wytrzymałych i bezpiecznych rozwiązań pozwoliło zwiększyć łatwość dostępu do maszyn. Teraz, zróżnicowanie produkcji i zmiana typu opakowań w obrębie jednego systemu wymaga zaledwie minimalnych modyfikacji. Nie bez znaczenia jest też bezpieczny system mycia, które zapewnia dobre, stałe wyniki. Dzięki tej inwestycji, klient może spokojnie planować przyszłość zakładu i odnosić dalsze sukcesy!