Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Skrócony czas powrotu do położenia początkowego


Motoryzacja
U włoskiego producenta łożysk w procesie szlifowania występowały problemy związane z jakością. Mała dokładność pracy kanałów podających, długi czas powrotu do położenia początkowego i niebezpieczna procedura transportu odbieranych wyrobów powodowały brak stabilności ważnego etapu produkcji łożysk typu Y.

Wyzwanie
Zapewnienie transportu pierścieni o różnych wymiarach i położeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia komponentów i skróceniu czasu powrotu do położenia początkowego.


Rozwiązanie
System podnoszenia i pozycjonowania sterowany oprogramowaniem.


Korzyści
Znaczne skrócenie czasu powrotu do położenia wyjściowego oraz podniesienie poziomu jakości i kontroli poprzez wdrożenie systemu sterowania oprogramowaniem.

Problemy związane ze zużyciem

Po zakupie nowej szlifierki zdecydowano, że automatyzację procesu trzeba powierzyć firmie zewnętrznej. „Do poprzedniej szlifierki półprodukt doprowadzały dwa przenośniki” — mówi zarządzający projektem, zajmujący się rozwojem procesu w tej firmie. „Jednakże z powodu trudnych warunków pracy następowało bardzo szybkie zużycie, szczególnie po stronie wylotowej”.

„Dlatego po zakupie nowej szlifierki zwróciliśmy się do firmy FlexLink z prośbą o stworzenie bardzo elastycznego systemu, w którym czas powrotu do położenia początkowego będzie poniżej 9 minut” — dodaje kierownik ds. obsługi technicznej.

Szlifierka o wysokiej wydajności

„Najtrudniejsze było stworzenie interfejsu umożliwiającego komunikację pomiędzy oprogramowaniem sterującym panelu elektrycznego i szlifierki” — wyjaśnia kierownik projektu w firmie FlexLink. „Pierścienie łożyskowe są doprowadzane do szlifierki czterema kanałami, ale bieżnia każdego pierścienia musi być zawsze ustawiona w tej samej osi względem maszyny. Oznacza to, że od czasu do czas trzeba zmieniać położenie łożysk, zależnie od ich kształtu i wielkości. Problem czasu powrotu rozwiązano poprzez zastosowanie systemu transportowego działającego w pionie i w poziomie, z łańcuchem XL obróconym o 90°, który podnosi i przesuwa pierścienie łożyskowe”.

Liniowe zespoły podnosząco-pozycjonujące i obudowy

Pierścienie łożyskowe są podnoszone z przenośnika przez zespół liniowy, wyposażony w małą karetkę z czterema gniazdami, a następnie przenoszone do maszyny. Skok karetki można dostosowywać do poszczególnych typów łożysk. Następnie tłok pneumatyczny umieszcza pierścienie łożyskowe w czterech kanałach szlifierki. Skok tłoka jest również zmienny. Dzięki temu podczas załadunku bieżnia pierścienia jest zawsze w tej samej osi. Po zakończeniu szlifowania zintegrowany manipulator podnosi pierścienie łożyskowe i umieszcza je w karetce następnego zespołu liniowego. Ten zespół liniowy przenosi pierścienie i umieszcza każdy pierścień w kanale prowadzącym do przenośnika.

Znaczne skrócenie czasu powrotu do położenia początkowego

„Rozwiązanie firmy FlexLink znacznie skróciło czas powrotu do położenia początkowego. W układzie nowej szlifierki operator musi tylko dostosować konfigurację systemu do typu pierścieni. Wszystkimi czynnościami podzespołów steruje oprogramowanie” — mówi menedżer projektu firmy. „Zastąpienie dotychczas używanych robotów stacjonarnych suwnicą pozwoliło nam też wydzielić pod manipulatorem przejścia dla operatorów, którzy mogą teraz swobodnie poruszać się między obszarami szlifowania i składania” — podsumowuje kierownik projektu.