Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


System transportu serów pleśniowych


Żywność
Firma szukała rozwiązania, które zmniejszy koszt procesu pakowania, usprawni przepływ produktów oraz poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy personelu.

Wyzwanie
Automatyzacja procesów przepływu produktów w obszarze pakowni.

Rozwiązanie
Kompletny system transportu, oparty na trzech różnych typach przenośników.

Korzyści
Wzrost wydajności przepływu produktów, obniżenie kosztów procesu pakowania oraz poprawa bezpieczeństwa pracy personelu. Poprawa bezpieczeństwa pracy na obszarze pakowania oraz optymalizacja liczby osób zaangażowanych w proces.

Wysokie standardy higieny

Trzy różne systemy stworzyły jedno, kompletne rozwiązanie. Pierwszy z nich, to transport serów z owijarek do strefy pakowania zbiorczego, który odbywa się w strefie czystej. Układ transportu odpowiada za łączenie strumieni produktów, wytwarzanych w dwóch maszynach jednocześnie oraz daje możliwość przekierowania produktów z trzeciej maszyny do dwóch różnych punktów pakowania. Łączenie przepływów odbywa się za pomocą aktywnych prowadnic bocznych. Kierunek i prędkość prowadnic dobrane są tak, aby zminimalizować możliwość blokowania oraz zgniatania się serów w trakcie pracy dwóch linii. System zbudowany jest na bazie platformy X85X ze stali nierdzewnej, który spełnia bardzo wysokie standardy higieniczne.

Transport opakowań na wysokości

Drugi system przeznaczony jest do transportu pustych kartonów z kartoniarki do stanowisk pakowania. Ten robiony na zamówienie system przenośników zapewnia stabilne podnoszenie bardzo lekkich kartonów w celu ich przetransportowania ponad głowami pracowników do stanowisk pakowania. Puste opakowania transportowane są do zsypów grawitacyjnych, na stanowiskach pakowania. Dystrybucja kartonów odbywa się poprzez zwrotnicę pneumatyczną. Zapotrzebowanie sygnalizowane jest poprzez czujniki zamontowane na ześlizgach grawitacyjnych, przy punktach pakowania.

Koniec linii

Trzeci system odpowiada za transport opakowań zbiorczych, z punktów pakowania do miejsca centralnej paletyzacji ręcznej. Rozwiązanie to, opiera się na szerokich, modułowych przenośnikach taśmowych typu X180 i WL626, z zaawansowanym systemem sterowania. Specjalnie zaprojektowany przez firmę FlexLink tunel, zapobiega wymianie termicznej powietrza między chłodnią a pomieszczeniem pakowni, co wpływa na utrzymanie wysokiej jakości produktu, niskie zużycie energii i środowisko pracy operatorów.

„Współpraca z firmą FlexLink od samego początku układa się wzorcowo. Od momentu wyboru oferty do chwili zakończenia inwestycji wszystkie prace toczyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rozwiązania zaproponowane przez FlexLink udrożniły pakownię poprzez wyprowadzenie transportu zapakowanych produktów do góry. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników w obszarze pakowni. Ponadto pozwoliło nam to zoptymalizować liczbę osób zaangażowanych w proces pakowania" – relacjonuje Kierownik Pakowni.