Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Transport nad ziemią


Farmaceutyki
Wykorzystując platformę przenośnika X45 firmy FlexLink, wiodący producent testów diagnostycznych wprowadził bezpieczną, niezawodną i zgodną z normami linię montażową, jednocześnie zapewniając dodatkowe miejsce przy podłodze.

Wyzwanie
Spełnienie wymagań dotyczących obchodzenia się z bardzo delikatnymi produktami za pomocą zgodnej z normami linii montażowej produktów farmaceutycznych.

Rozwiązanie
Przenośnik przebiegający ponad głowami personelu wykorzystujący transport pionowy oraz przenośniki klinowe zapewniają zarówno wysoką wydajność, jak i bezpieczeństwo delikatnych produktów podczas transportu.

Korzyści
Poza spełnieniem pierwotnych wymagań osiągnięto wiele innych korzyści: zwolniono miejsce przy podłodze, obniżono poziom hałasu i zmniejszono zużycie energii.


Nasz klient, lider na rynku testów diagnostycznych in vitro wykorzystywanych w laboratoriach klinicznych i punktach opieki medycznej, zainstalował nową linię montażową w swoim zakładzie produkcyjnym w Oslo w Norwegii. Z ich produktami należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością, dlatego też wybrali przenośnik X45 do transportowania kaset z linii montażowej do maszyny pakującej.

Wysoko nad ziemią

Dzięki przenośnikom pionowym i klinowym cały system zapewnia dodatkową przestrzeń przy podłodze — większość transportu odbywa się za pomocą przenośników przebiegających ponad głowami personalu. System osiąga przepustowość 50 sztuk na minutę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo transportu każdego produktu. Układ oparty na przenośniku X45 cechuje się również cichą pracą i niskim poborem energii.

Bezpieczeństwo i jakość

Ze względu na wymagania przemysłu związanego ze sprzętem medycznym nowy system przenośników musiał spełniać surowe standardy bezpieczeństwa i jakości. Firma FlexLink wdrożyła system, który zapewnia zgodność z rozporządzeniem dotyczącym jakości systemu, CFR 21, część 820 oraz normą ISO 13485 dotyczącą zarządzania jakością wyrobów medycznych. Instalacja spełnia wytyczne GAMP, uwzględniając zarządzanie ryzykiem, ocenę ryzyka operacyjnego, zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami i kwalifikację. W rezultacie zadowolony klient otrzymał wydajny i niezawodny system przenośników, który zapewnia bezpieczeństwo produktów i minimalizuje negatywny wpływ zmian na przestrzeń w miejscu pracy.