Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Nowoczesne wyposażenie na lata


Żywność
Firma FlexLink skonstruowała zautomatyzowany system przenośnikowy, który sprostał wymaganiom klienta pod względem elastyczności, łatwości dostępu i wysokiego poziomu higieny.

Wyzwanie
Trzeba było szybko zmontować sprzęt przywieziony ze starej fabryki na ograniczonej przestrzeni tak, żeby współpracował z maszynami już znajdującymi się na istniejącej linii.

Rozwiązanie
Firma FlexLink przeprowadziła montaż higienicznych przenośników do transportu wrażliwych produktów. W tym celu wykorzystała całą kubaturę zakładu.

Korzyści
Fabryka wytwarza teraz dwa razy więcej produktów i nie ma problemów z ich transportem, higieną ani elastycznością.

Higiena — najwyższy priorytet

Klient chciał połączyć dwa zespoły produkcyjne w jeden, aby zyskać dodatkowe, płynące z tego korzyści. Produktami były różne rodzaje nieopakowanych i kruchych naleśników. Po znalezieniu się na przenośniku nie można było ich ściągnąć aż do końca linii produkcyjnej. Z oczywistych względów higiena stanowiła najwyższy priorytet dla tego projektu. 

Potrzeba niezawodnego dostawcy

Sprzęt musiał sprostać określonym wymaganiom, w tym być zdolny do obsługi dużych partii produktów oraz umożliwiać łatwą dostępność. Ze względu na okoliczności związane z łączeniem dwóch zespołów produkcyjnych w jeden klient potrzebował dostawcy, który opracuje niestandardowe rozwiązanie na potrzeby tego projektu. Kolejnym ważnym czynnikiem był bardzo krótki czas na realizację obydwu przedsięwzięć — przeniesienia fabryki i zainstalowania nowego sprzętu.

Ograniczona przestrzeń 

Firma FlexLink rozwiązała problem braku miejsca poprzez wykorzystanie całej kubatury budynku dzięki montażowi przenośników nie tylko na podłodze, lecz również w górnej części zakładu. Z racji tego, że naleśniki były nieopakowane i podatne na uszkodzenia, kluczowe było zastosowanie płynnego systemu przenoszenia, eliminującego tarcie. W tym celu firma FlexLink przeprowadziła wnikliwe testy transportu produktów między przenośnikami. Wysoki poziom higieny został natomiast osiągnięty poprzez zastosowanie przenośników, które są łatwe w czyszczeniu.

Szczegółowe planowanie i stała komunikacja 

Jednym z wyzwań tego projektu było zapewnienie miejsca dla wszystkich maszyn i przenośników na ograniczonej przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej elastyczności poprzez połączenie ścieżek do napełniarek i pakowarek zgodnie z zaleceniami klienta. Kolejną trudnością był krótki czas na realizację. Na ukończenie całej instalacji przeznaczono sześć tygodni, a proces produkcyjny został wstrzymany na dziesięć dni. Dzięki stałej komunikacji i szczegółowemu planowaniu firma FlexLink zdołała spełnić oczekiwania klienta.   

Podwojona produkcja  

Inwestycja umożliwiła fabryce dwukrotnie zwiększenie wydajności bez wywołania problemów z transportem produktów, higieną przenośników czy elastycznością produkcji. Zastosowanie wytrzymałych i bezpiecznych rozwiązań przenośników pozwoliło zwiększyć łatwość dostępu do maszyn. Teraz zróżnicowanie produkcji i zmiana typu opakowań w obrębie jednego systemu wymaga zaledwie minimalnych modyfikacji. Nie bez znaczenia jest też bezpieczny system czyszczenia, które zapewnia dobre, stałe wyniki. Dzięki tej inwestycji klient może ze spokojem patrzeć w przyszłość i odnosić dalsze sukcesy!