Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Doświadczenie w branży

Firma FlexLink od początku swojej działalności jest związana z produkcją. Rozpoczęła działalność w 1980 roku w ramach projektu podniesienia wydajności produkcji w firmie SKF — światowego producenta łożysk. Wydajność produkcji w dalszym ciągu pozostaje w centrum zainteresowań firmy.

Firma FlexLink zebrała niezrównane doświadczenie w wielu branżach, takich jak motoryzacja, łożyska, elektronika, żywność, automatyzacja laboratoriów, optyka, środki higieny osobistej, branża farmaceutyczna, papiernicza i tytoniowa. Tak rozległe doświadczenie pomogło w poskromieniu synergii i opracowaniu rozwiązań, które długotrwale zwiększają przewagę nad konkurencją.

Firma z grupy Coesia

W roku 2012 nastąpiło przejęcie firmy FlexLink przez Coesia — skupionego na rozwoju innowacji, światowego lidera na rynku zaawansowanych technologii automatyzacji maszyn o silnej pozycji finansowej. To wydarzenie aż po dzień dzisiejszy z powodzeniem umożliwia firmie FlexLink kontynuowanie prowadzenia działalności na rynkach globalnych w warunkach szybkich bezprecedensowych zmian. Bieżący układ pozwala firmie FlexLink czerpać korzyści z ogromnej wiedzy dotyczącej zaawansowanych technologii automatyzacji maszyn zgromadzonej przez spółki siostrzane grupy Coesia. Równocześnie globalna sieć lokalizacji i całościowy pogląd firmy FlexLink na wydajność procesu produkcji stanowią spory wkład w rozwój grupy. Natomiast na tym współdzieleniu wiedzy najwięcej zyskują tysiące wspólnych klientów grupy.

Firma, która stawia na rozwój

Firma FlexLink stawia na rozwój i operuje w ramach kultury, która zachęca do i wspiera ciągłe kształcenie pracowników, krytyczne myślenie, podejmowanie ryzyka i przedstawianie nowych pomysłów. Firma nie tylko inwestuje w nowe maszyny, które podnoszą wydajność, ale również w przepływ wiedzy wymaganej do zachowania ciągłości działalności. Innymi słowy, firma FlexLink opiera swój rozwój na tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz dzieleniu się nią.

Nieprzerwane inwestycje w badania i rozwój

Rozwój kluczowych produktów, takich jak przenośniki z elastycznym łańcuchem z tworzywa sztucznego, moduły funkcyjne czy oprogramowanie jest stawiany na pierwszym miejscu w firmie FlexLink. Wprowadzenie szeregu zaawansowanych technologicznie rozwiązań logistycznych dla procesów produkcji było następnym krokiem umacniającym naszą pozycję na rynku. Do innych przykładów należą m.in. opracowanie systemów przenośników ze stali nierdzewnej wprowadzonych na rynek w maju 2011 roku i rozwój rozwiązań dla branży farmaceutycznej w zakresie produkcji zgodnej z procedurami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Firma FlexLink inwestuje w rozwiązania, które można łatwo modyfikować i dostosowywać do potrzeb. Ma to szczególne znaczenie w branżach, gdzie następują szybkie zmiany popytu. Podczas opracowywania rozwiązań firma FlexLink zawsze ma na uwadze postulaty koncepcji lean i oszczędność czasu swoich klientów. Firma funkcjonuje opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju i inwestuje w rozwiązania cechujące się niskim wpływem na środowisko naturalne, co przejawia się wysoką wydajnością systemów, niskim poborem energii, przydatnością sprzętu do ponownego wykorzystania oraz lepszymi warunkami pracy.

Klienci i dostawcy to partnerzy

FlexLink współpracuje z około 80 partnerami strategicznymi składającymi się na dużą międzynarodową sieć producentów i integratorów systemów oraz partnerów OEM, którzy razem uczestniczą w tworzeniu wartości dla klienta. Panujące między nimi relacje są efektem długotrwałego zaangażowania opartego na obustronnie korzystnym układzie, wzajemnym wsparciu i jasno sprecyzowanych warunkach i podziałach. Firma FlexLink szczyci się głęboko zakorzenioną kulturą otwartości i współpracy. W ramach poszczególnych branży i obszarów geograficznych współpracujemy z naszymi partnerami przy tworzeniu jak najlepszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta końcowego.