Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.

Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Zautomatyzowane rozwiązania przepływów w procesach produkcji

Oferta zautomatyzowanych rozwiązań przepływów w procesach produkcji firmy FlexLink obejmuje zarówno komponenty do przenośników, jak i kompleksowe rozwiązania gotowe „pod klucz”.

Nasze rozwiązania gwarantują wzrost wydajności produkcji poprzez eliminację „wąskich gardeł” i działań nie generujących żadnej wartości, a także skracają całkowity czas produkcji wyrobu aż o połowę. Rozwiązania te zmniejszają całkowitą ilość odpadów oraz jednostkowe zużycie energii, ograniczając wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom przepływów w procesach produkcji firmy FlexLink wymienione poniżej korzyści minimalizują całkowity koszt produktu.

Redukcja ilości wadliwych produktów

 • Eliminacja „wąskich gardeł” poprzez zrównoważenie przepływu produktów
 • Wzrost poziomu jakości, dochodów i bezpieczeństwa produktów
 • Skrócenie czasu oczekiwania w procesie produkcji
 • Skrócenie czasu przezbrajania linii zwiększające jej elastyczność i dostępną przepustowość produkcyjną

Obniżenie kosztów operacyjnych

 • Minimalizowanie ilości działań nie generujących wartości
 • Zmniejszenie jednostkowego zużycia energii
 • Ograniczenie ręcznie przeprowadzanych operacji i administracji
 • Skuteczne zarządzanie przestrzenią, tj. większa przepustowość w przeliczeniu na m² zakładu
 • Serwis, który obniża całkowity koszt produktu (TCO)

Obniżenie wymaganego kapitału

 • Zmniejszenie zapasów gotowych produktów
 • Ograniczenie produkcji w toku (WIP)
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni zakładu