Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Nasza społeczność

Obowiązkiem firmy FlexLink względem społeczeństwa jest odpowiedzialne działanie z poszanowanie prawa, kultury i potrzeb społeczności, w obrębie których się znajdujemy.

Jako jednostki i firmy, musimy dokładać starań do kształtowania zrównoważonego rozwoju poprzez produkcję towarów i dostarczanie rozwiązań przyczyniających się do lepszego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w którym żyjemy.
                                                
Wspieramy lokalne społeczności, w ramach których działamy, poprzez poprawę warunków społecznych, środowiskowych i lokalnych pracowników oraz klientów. Naturalną miarą naszego zaangażowania jest długi horyzont czasowy planowania i działania.