Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Nasze środowisko

Oferta firmy FlexLink przyczynia się do zwiększenia całkowitej wydajności procesów produkcyjnych naszych klientów poprzez redukcję odpadów i redukcję zużycia energii na jednostkę produktu. Równocześnie zmierzamy do redukcji wpływu naszych działań na środowisko naturalne.

Mierzymy i obserwujemy zmiany kluczowych parametrów (KPI) w celu redukcji wpływu na środowisko naturalne:

  • Zużycie papieru biurowego
  • Zużycie energii w biurach i zakładach produkcyjnych
  • Emisja CO2 (w tym zużycie energii i podróże służbowe)
  • Recykling aluminium i stali nierdzewnej w naszych zakładach produkcyjnych
  • Woda

Ponieważ emisja CO2 jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych i jednym z głównych obszarów zainteresowania firmy FlexLink, śledzimy wpływ naszych działań na emisję dwutlenku węgla i podejmujemy działania w celu zmniejszenia jego ilości.

Wiele oddziałów firmy FlexLink otrzymało międzynarodowy certyfikat ISO 14001:2015 przyznawany za zarządzanie środowiskowe.