Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Nasi ludzie

FlexLink to dynamiczne miejsce pracy, w którym wspólnie i z pełnym zaangażowaniem realizujemy nasze wartości. W naszej siedzibie, pragniemy zapewniać tolerancyjne, przyjazne warunki pracy.

Zmierzamy w kierunku utworzenia środowiska, w którym pracownicy mają możliwości rozwoju i podejmowania rozlicznych wyzwań. Otwarta i dająca satysfakcję kultura organizacyjna, oparta jest na naszych wartościach: szacunku, odpowiedzialności, wiedzy i pasji.

Nasi pracownicy poddawani są corocznej ocenie, na podstawie której sporządzamy indywidualne plany rozwoju. Zapewnienie szansy rozwoju wyróżniającym się pracownikom ma szczególne znaczenie zarówno dla naszej organizacji, jak i całej grupy Coesia.

Dbamy o to, aby nasi ludzie czuli się potrzebni, a relacje między nimi były otwarte i przyjazne. Wyniki badań zaangażowania pracowników potwierdzają dobrą atmosferę pracy oraz właściwe cechy przywódcze naszych menedżerów, z czego jesteśmy dumni.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

FlexLink dąży do zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy, gdzie wszyscy odnoszą się do siebie z szacunkiem, respektując dane zasady. O wysiłkach poczynionych w tym kierunku świadczy przyznany wielu naszym oddziałom certyfikat ISO 45001:2018 w ramach międzynarodowej normy dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.