Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.

Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Spójne wyniki czyszczenia

Pomagamy zmniejszyć liczbę ponownych czyszczeń nawet o 90%. Czyste, higieniczne środowisko produkcyjne staje się jeszcze ważniejsze w przypadku pracy z niezapakowanym jedzeniem w mokrym, a nawet suchym środowisku. Niespełnienie tych wymagań może spowodować poważne skutki, takie jak wycofanie produktu lub nawet gorsze, choroba konsumentów, co miałoby duży wpływ na wizerunek marki i całkowitą opłacalność. Przetwórcy żywności w swoich procesach polegają na wysokich higienicznych normach, aby zapobiec rozwojowi szkodliwych bakterii w produktach. Zapotrzebowanie konsumentów na produkty bardziej naturalnej o dłuższej przydatności do spożycia zwiększają ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów spożywczych, w przypadku nie przestrzegania wymagających norm higienicznych.

Wydajność, z którą można przeprowadzić czyszczenie, jest istotnym czynnikiem wpływającym na przestoje linii produkcyjnej. Jeżeli konieczne jest powtórzenie czyszczenia, może mieć to negatywny wpływ na całkowitą efektywność wyposażenia (OEE). Możliwość łatwego czyszczenia i kontroli wszystkich obszarów wyposażenia bez konieczności podnoszenia ciężarów i ryzyka przytrzaśnięcia pomaga uzyskać spójne wyniki.

Tak to robimy

Higieniczna konstrukcja urządzenia produkcyjnego

  • Brak powierzchni poziomych
  • Efektywne odprowadzanie wody
  • Brak szczelin i wgłębień

Wygoda operatora

  • Łatwy dostęp do wszystkich obszarów w celu czyszczenia i kontroli
  • Bez podnoszenia ciężarów

Jedna z historii od naszych klientów opisuje, w jaki sposób udało nam się zmniejszyć liczbę ponownych czyszczeń o 90% u producenta naleśników, a także podwoić produkcję bez ujemnego wpływu na higienę i elastyczność.