Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.

Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Wyszukiwanie


 • Język: Polski
  Typ dokumentu:
  Platforma produktów:
  Rodzina produktów:
 • [PDF]Health and safety policy (French)
  Nous tenons compte des effets sur la santé et sur la sécurité lorsque nous prenons des décisions commerciales et stratégiques. Nous nous engageons à : Privilégier la santé et la sécurité de nos salariés en leur fournissant l'enseigne...
 • [PDF]Environment policy (Spanish)
  FlexLink se compromete a proteger el medioambiente local y mundial. Para reducir el impacto de nuestras actividades, productos y servicios: Cumplir con todos los requisitos de normativa aplicables y todas las obligaciones, incluidos ...
 • [PDF]Health and safety policy (Russian)
  При ведении бизнеса и принятии стратегических решений мы учитываем их влияние на охрану здоровья и безопасность. Мы стремимся: Ставить охрану здоровья и безопасность наших сотрудников на первое место, предоставляя им необходимые зна...
 • [PDF]Health and safety policy (Polish)
  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są brane pod uwagę podczas prowadzenia działalności i podejmowania strategicznych decyzji. Naszym celem jest: Nadawanie priorytetu zdrowiu i bezpieczeństwu naszych pracowników, zapewnienie możliwości...
 • [PDF]Environment policy (Polish)
  Firma FlexLink jest zaangażowana w ochronę środowiska lokalnego i globalnego. Aby zminimalizować wpływ naszej działalności, produktów i usług: Zachowujemy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawnymi, włąc...
 • [PDF]Community policy (Polish)
  Mattias Byström MD FlexLink AB 22 sierpnia 2016 Oprócz głównych programów globalnych zainicjowanych przez Grupę, każda Jed- nostka jest zachęcana do podejmowania lokalnych działań zgodnie z lokalną sytu- acją. Dodatkowo nasz zarząd za...
 • [PDF]Community policy (French)
  Mattias Byström MD FlexLink AB lundi 22 août 2016 Au-delà des principaux programmes mon- diaux lancés par le groupe, chaque unité opérationnelle est encouragée à entre- prendre des actions locales pertinentes selon la situation sur pl...
 • [PDF]Environment policy (French)
  FlexLink s'engage à protéger l'environnement local et mondial. Pour réduire l'impact de nos activités, produits et services : Nous nous conformons à toutes les exigences et obligations réglementaires, y compris les exigences de nos c...
 • [PDF]Health and safety policy (Spanish)
  Los efectos sobre la salud y la seguridad se tienen en cuenta al tomar decisiones comerciales y estratégicas. Nos comprometemos a: Dar prioridad a la salud y la seguridad de nuestros empleados y proporcionar educación y formación, y...