Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Bezproblemowa i niezawodna automatyzacja

W przemyśle motoryzacyjnym o sukcesie decyduje kilka podstawowych czynników. Poniżej przedstawimy, jak rozwiązania firmy FlexLink przeznaczone dla producentów klasy 2 i 3 mogą zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Wysoka jakość i dostępność

Inteligentna aplikacja przepływu pojedynczych elementów firmy FlexLink powstaje przez połączenie systemu paletyzacji, z naszym systemem kontroli linii. W rezultacie otrzymujemy kontrolowany proces charakteryzujący się standaryzowanym, ciągłym przepływem, zminimalizowaną pulą pracy w toku (WIP) i wysoką przepustowością, która przynosi oszczędność czasu i pozwala skoncentrować się na zwiększaniu zysków.

Obniżenie całkowitego kosztu produktu

Wydajne rozwiązania firmy FlexLink charakteryzujące się niskimi kosztami operacyjnymi mają decydujący wpływ na całkowity koszt produktu. O obniżeniu całkowitego kosztu produktu decyduje zoptymalizowany do zamówienia układ linii produkcyjnej, który zapewnia większą bezawaryjność, łatwiejsze utrzymanie i dłuższy okres eksploatacji. Także większe prędkości i zdolności produkcyjne przekładają się na wzrost przepustowości i obniżenie kosztu jednostkowego produktu.

Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle motoryzacyjnym

  • Sprawdzone rozwiązania dla procesów ustalania kolejności operacji, równoważenia obciążenia linii i pozycjonowania półproduktów umożliwiają kontrolowanie procesów produkcyjnych.
  • Przepływy wyodrębnione do operacji równoległych z wykorzystaniem innowacyjnych stanowisk tunelowych i funkcji operacji rozdzielania, lokalizowania i łączenia strumieni.