Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Urządzenia do automatyzacji produkcji akumulatorów

FlexLink jest wiodącym producentem przenośników i urządzeń do automatyzacji produkcji, przeznaczonych dla producentów akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV), oraz do innych czynności związanych z produkcją ciężkich akumulatorów. FlexLink oferuje szeroką gamę różnych typów przenośników do produkcji akumulatorów oraz urządzeń do produkcji podzespołów do pojazdów elektrycznych. Produkty firmy obejmują następujące obszary:

 • Transport ogniw akumulatorowych
 • Transport obudów akumulatorowych
 • Procesy montażu i zwijania (jelly roll)
 • Testowanie szczelności akumulatorów, procesy utrwalania i utwardzania
 • Procesy uruchamiania i ładowania akumulatorów
 • Montaż modułów akumulatora
 • Rozwiązania logistyczne do pakowania akumulatorów
 • Produkcja falowników i przetwornic AC/DC
 • Montaż silników elektrycznych
 • Transport innych ciężkich produktów 

Usprawniamy produkcję akumulatorów — wydajność, elastyczność i skalowalność przy niskim całkowitym koszcie produktu

FlexLink dostarcza rozwiązania, które zwiększają wydajność przepływu produktów i procesów produkcyjnych — od podzespołów przenośnika aż po rozwiązania kompleksowe. Wysoki poziom standaryzacji zapewnia krótki czas reakcji i dostawy, a także wysoki poziom skalowalności i elastyczności.

Rozwiązania do produkcji akumulatorów EV

 • Inteligentne aplikacje przepływu pojedynczych elementów można stworzyć poprzez połączenie systemu transportu ze sterowaniem linią. Rezultatem jest kontrolowany proces charakteryzujący się stałym, ustandaryzowanym przepływem, zminimalizowaną ilością pracy w toku (WIP) oraz wysoką wydajnością. 
 • Ciężkie ładunki można obsługiwać za pomocą przenośnika dwutorowego, który jest w pełni cyfrowy i przystosowany do wymogów związanych z zapewnieniem identyfikowalności, jakie stawia przemysłowy Internet rzeczy (IIoT). Standardowe moduły ze wstępnie zdefiniowaną funkcją logiki sterującej umożliwiają skrócenie czasu potrzebnego na projektowanie, instalację i wprowadzenie na rynek. 
 • Oprogramowanie firmy FlexLink do monitorowania całkowitej efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE) zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów zakładu, większą przejrzystość i dokładniejszą kontrolę produkcji. Pozwala ono w prostszy sposób uzyskać dostęp do dokładnych, wysokiej jakości danych dotyczących produkcji i warunków, podawanych w czasie rzeczywistym. To z kolei umożliwia korzystanie z aktualnych raportów dotyczących wykorzystania, analiz trendów, porównań i wczesnych ostrzeżeń. 

Dzięki zaletom wysoce ustandaryzowanej, zintegrowanej platformy technologicznej, którą tworzą sprzęt, oprogramowanie, rozwiązania informatyczne i usługi, w połączeniu z odpowiednią wiedzą specjalistyczną, FlexLink przyczynia się do elastycznej i zrównoważonej produkcji akumulatorów.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej!