Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.

Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Wydajny transport, kontrolowana jakość

W przemyśle produkcji łożysk o sukcesie decyduje kilka podstawowych czynników. Poniżej przedstawimy, jak rozwiązania firmy FlexLink mogą zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Minimalna liczba przestojów i krótki czas rekonfiguracji

Firma FlexLink posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży produkcji łożysk. Nasze rozwiązania w zakresie przenośników i obsługi linii produkcyjnej umożliwiają transportowanie pierścieni, wałeczków i kompletnych łożysk bezpośrednio na łańcuchu, są solidne i nie wymagają częstej konserwacji, zapewniając długi czas nieprzerwanej pracy i wysoką średnią czasu bezawaryjnej eksploatacji. Elastyczność linii produkcyjnej i jej modułowa budowa to cechy, które ułatwiają adaptację do zmian w produkcji.

Zoptymalizowana szybkość produkcji i niższe koszty

Oferujemy pomoc w zorganizowaniu optymalnego wykorzystania wszystkich maszyn i dostępnych środków oraz w znacznym zwiększeniu ogólnej wydajności linii. W zależności od potrzeb możemy dodać na linii produkcyjnej odpowiednie elementy sterujące maszyn i systemy informatyczne, np. system kontroli linii lub pakiet podnoszący wskaźnik efektywności OEE jak i system MES zawierający funkcję identyfikacji i śledzenia oraz pakiet zapewniania jakości.

Obniżenie całkowitego kosztu produktu

Wydajne rozwiązania firmy FlexLink charakteryzujące się niskimi kosztami operacyjnymi mają decydujący wpływ na całkowity koszt produktu. O obniżeniu całkowitego kosztu produktu decyduje zoptymalizowany do zamówienia układ linii produkcyjnej, który zapewnia większą bezawaryjność, łatwiejsze utrzymanie i dłuższy okres eksploatacji. Także większe prędkości i zdolności produkcyjne przekładają się na wzrost przepustowości i obniżenie kosztu jednostkowego produktu.

Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle produkcji łożysk

  • Transportowanie pierścieni, wałeczków i kompletnych łożysk bezpośrednio na łańcuchu lub na palecie
  • Doświadczenie w postępowaniu z typem DGBB, SRB, CRB, TRB oraz TBU
  • Integrator urządzeń innych producentów, takich jak testery twardości, systemy kontroli, pomiaru i wizji
  • System MES zawierający funkcję identyfikacji i śledzenia oraz pakiet zapewniania jakości.