Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Aktualności

03-04-2018

Nowy produkt: inteligentny przenośnik do ciężkich ładunków

FlexLink przedstawia nowy inteligentny przenośnik dwutorowy do ciężkich ładunków. Przenosi on ładunki do 200 kg na palecie i jest całkowicie elektrycznym rozwiązaniem. Nowy przenośnik jest dostarczany w postaci wstępnie zmontowanej w znormalizowanych modułach ze wstępnie zdefiniowaną logiką sterowania, co skraca czas konfiguracji i instalacji.

Przenośnik dwutorowy ma solidną konstrukcję i szereg znormalizowanych narzędzi, które umożliwiają stworzenie inteligentnego przepływu procesu produkcji. Przenośnik został zaprojektowany z myślą o osiągnięciu jednocyfrowego średniego czasu naprawy (MTTR) oraz długiego średniego czasu pracy między awariami (MTBF).

Inteligentne rozwiązanie

Przenośnik dwutorowy do ciężkich ładunków zwiększa efektywność produkcji dzięki szerokiemu zakresowi znormalizowanych narzędzi umożliwiających stworzenie inteligentnych przepływów procesów. Jest to w pełni cyfrowy system z możliwościami symulacji oraz z monitorowaniem linii, który zapewnia dane OEE w czasie rzeczywistym do optymalizacji linii produkcyjnej. Dane monitorowania mogą zostać później wykorzystane do identyfikacji odchyleń w stosunku do cyfrowo symulowanego „bliźniaka”. W efekcie umożliwia to wprowadzenie konserwacji zapobiegawczej i zmniejszenie czasu przestojów z powodu nieplanowanych awarii. Przenośnik dwutorowy do ciężkich ładunków jest dostarczany ze wstępnie zainstalowaną oraz zdefiniowaną logiką, która eliminuje konieczność projektowania rozwiązań sterujących.

Całkowicie elektryczna i trwała konstrukcja

Rozwiązanie jest w pełni elektryczne i gwarantuje niski poziom hałasu. Ma solidną i łatwą do serwisowania konstrukcję charakteryzującą się niskim zużyciem. Uzyskano to dzięki zastosowaniu takich elementów, jak stalowe łańcuchy sworzniowo-tulejkowe o niskim tarciu, które są używane do napędu palet.

Przenośnik jest wyposażony w szereg interfejsów komunikacyjnych i inteligentne silniki, które prowadzą nie tylko do wyeliminowania niepotrzebnego czasu ich pracy, ale także zapobiegają niepotrzebnemu zużyciu. W efekcie przenośnik zapewnia trwałe rozwiązanie o średnim czasie między awariami wynoszącym 12 000 godzin pracy oraz oszczędność energii do 50%.

Strefy dwukrotnie wyższej prędkości

W celu zwiększenia możliwej produkcji przenośnik dwutorowy jest wyposażony w strefy dwukrotnie wyższej prędkości, które skracają czas wymiany palet o 50%. Palety opuszczają punkt procesu ze zwiększoną prędkością, skracając czas oczekiwania między paletami wychodzącymi i wchodzącymi do kolejnego punktu procesu i zwiększając produkcję nawet o 10%.