Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Proces rekrutacji

Praca w firmie FlexLink oznacza bycie częścią globalnego systemu, który nieustannie poszukuje i zatrudnia osoby z wysokim potencjałem.

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie nam swojego CV.
 1. ZEBRANIE APLIKACJI KANDYDATÓW
  Proces rekrutacji rozpoczyna się od zebrania podań przesłanych do nas w związku z kampanią internetową
  oraz spontanicznych zgłoszeń. W przypadku stanowisk niższego szczebla
  pierwszy kontakt z kandydatami zostaje często nawiązany podczas
  imprez rekrutacyjnych oraz w wyniku współpracy ze szkołami i
  uczelniami.
 2. WSTĘPNY WYBÓR
  Pracownicy działu HR firmy COESIA biorą udział w procesie rekrutacyjnym,
  dokonując wstępnej oceny przesłanych do nas CV. Następnie przygotowują oni listę kandydatów
  w celu sprawdzenia, czy spełniają oni konkretne wymagania związane z pracą
  na określonym stanowisku.
 3. ROZMOWA MAJĄCA NA CELU POZNANIE KANDYDATA
  Kontaktujemy się z osobami z listy kandydatów w celu ustalenia daty indywidualnej
  rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas takiego spotkania pytamy o doświadczenie
  i zainteresowania danego kandydata, aby ocenić, czy osoba ta nadaje się na
  określone stanowisko. Osoba przeprowadzająca rozmowę ocenia ją,
  przekazuje informacje zwrotne wszystkim kandydatom oraz przygotowuje listę
  osób, które przeszły do kolejnego etapu rekrutacji.
 4. ROZMOWA SŁUŻĄCA OCENIE KWALIFIKACJI
  Osoby, których nazwiska znalazły się na drugiej liście, zostaną zaproszone na rozmowę z kierownikiem
  regionu, którego dotyczy rekrutacja. Kierownik oceni konkretne umiejętności
   wymienione w CV, a także przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pracy na danym stanowisku. W przypadku
   rekrutacji na stanowiska przewidziane dla absolwentów uniwersytetów lub szkół wyższych
  oceniana jest umiejętność wykorzystywania wiedzy nabytej w trakcie studiów.
 5. OFERTA ZATRUDNIENIA
  Proces kończy się ogólną oceną wywiadu i
  przekazaniem informacji zwrotnej wszystkim kandydatom. Kontaktujemy się z kandydatem, który najlepiej spełnia wymogi dotyczące danego stanowiska
  i zapraszamy go do działu HR w celu
  omówienia oferty zatrudnienia i jej sformalizowania.