Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Rozwiązania do równoważenia przepływów

Doskonale zrównoważony strumień produktów optymalizuje wydajność produkcji. Rozwiązania FlexLink zapewniają swobodny przepływ i unikanie kolejek na linii. Strumień produktów można także w prosty sposób rozprowadzać, aby zapewnić transport odpowiedniej ilości produktów na czas do urządzeń odbierających. FlexLink obsługuje szereg znormalizowanych funkcji równoważenia linii produkcyjnych w konfiguracjach FIFO i LIFO. W celu omówienia konkretnych potrzeb, prosimy o kontakt!

Technologia DMT™

Technologia DMT™ (Dynamic Motion Transfer) zapewnia idealnie zrównoważony przepływ przy prędkościach do 1000 produktów/min. Inteligentne funkcje systemu rozdzielania strumienia zapewniają produkcję na żądanie ze zoptymalizowanymi prędkościami urządzeń i przenośnika. Dostosowany do szerokiej gamy produktów, także delikatnych i giętkich opakowań.

Przenośnik akumulacyjny

Przenośnik akumulacyjny w kształcie spirali (bufor alpejski) gromadzi/buforuje produkty pomiędzy urządzeniami. Może być również wykorzystywany na etapie pośrednim, np. schładzania lub suszenia, albo po prostu do podnoszenia lub opuszczania produktów. Przenośniki akumulacyjne tego typu mogą być używane jako elementy linii lub jako obejścia.

Przenośnik akumulacyjny do przechowywania

Przenośniki z bieżnią przystosowaną do buforowania produktów najczęściej są używane w aplikacjach testujących i sortujących. Automatyczny system przechowywania i ponownego wprowadzania produktów do obiegu (ASRS) zapewnia wydajną i ergonomiczną pracę systemu. System przechowywania może być używany do inteligentnego buforowania, równoważenia przepływu, kompletowania, testowania czy wygrzewania wstępnego oraz jako miejsce przechowywania różnorodnych produktów.
Balancing conveyors by FlexLink
Balancing conveyors by FlexLink

  • Przenośnik akumulacyjny w kształcie spirali (bufor alpejski) gromadzi/buforuje produkty przed maszynami.
  • Systemy rozdzielające, przenośniki pionowe i poziome oraz systemy łączące służą do doprowadzania produktów.
  • Technologia DMT™ (Dynamic Motion Transfer) zapewnia idealnie zrównoważony przepływ przy prędkościach do 1000 produktów/min.