Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Monitorowanie urządzeń i produkcji

Youtilize® to oprogramowanie OEE, które służy do zwiększania wykorzystania zasobów zakładu, poprawia wizualizację i kontrolę. Oprogramowanie Youtilize® w połączeniu z rozwiązaniami przenośników i transportu zapewnia zarządzanie przepływem produktów i informacji.

Dostępne są trzy wersje pakietu Youtilize®. Oferowana jest pełna skalowalność do zmieniających się potrzeb klienta.

Service Monitoring

Podstawowa wersja Service Monitoring udostępnia informacje o aktualnym stanie przenośnika w czasie rzeczywistym. Dzięki planowaniu ulepszeń i konserwacji zapobiegawczej można zminimalizować nieplanowane przestoje i zwiększyć wykorzystanie urządzeń.

Production Monitoring

Z poziomu Production Monitoring można uzyskać dostęp do ważnych danych dotyczących wydajności produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki sporządzonym raportom wykorzystania urządzeń i zdolności produkcyjnej lub analizom trendów lub porównań można zlokalizować wąskie gardła i ich przyczyny powstawania. Youtilize® umożliwia proaktywne działania na rzecz poprawy wydajności linii.

Factory Control

Z poziomu Factory Control dostępna jest funkcja identyfikacji i śledzenia, która wspomaga zarządzanie wszystkimi zasobami w procesie montażu, np. operatorami, urządzeniami i częściami, jak również wszystkimi danymi niezbędnymi do produkcji i kontroli jakości.
OEE software for improved factory utilization, visibility and control.
OEE software for improved factory utilization, visibility and control.