Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Konserwacja zapobiegawcza

Pamiętaj o optymalizacji instalacji i minimalizowaniu ryzyka nieplanowanych przestojów. Poprzez poprawę dostępności linii można zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższego wskaźnika OEE i zwiększyć wydajność.

Przegląd serwisowy

W ramach przeglądu serwisowego wspólnie pracujemy z klientem nad określeniem zakresu działań objętego konserwacją. W protokole kontroli wymienione są zalecane działania, lista części zamiennych i szacowany czas i koszty.

Konserwacja zapobiegawcza

Do zadań pracownika serwisu technicznego firmy FlexLink należy przeprowadzanie na miejscu regularnych kontroli operacyjnych i czynności obsługowych w uzgodnionych odstępach czasu. Serwis obejmuje również niezbędne naprawy i modernizacje.

Szkolenia w zakresie obsługi technicznej

Czy dysponujesz personelem do obsługi technicznej? Oferujemy programy szkoleniowe dla wszystkich, zarówno pod kątem zainteresowań praktycznych, czyli „uczenia się przez działanie”, jak i teoretycznych. Zachęcamy do odbywania szkoleń w zakładzie klienta i w pobliżu instalacji. Możliwe są także szkolenia w lokalnym biurze firmy FlexLink.
Preventive maintenance for optimized production
Preventive maintenance for optimized production