Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Usługi pomocy technicznej

Zminimalizowanie nieprzewidzianych zakłóceń pracy linii produkcyjnej. W zależności od potrzeb, poziom pomocy technicznej, dostępność i czas reakcji ustalany jest wspólnie.

Punkt kontaktu z użytkownikami i zarządzanie zdarzeniami

Jeden punkt kontaktowy obsługuje serwis linii i pomoc techniczną. Dedykowany inżynier działu pomocy technicznej dysponuje wszystkimi informacjami o danej linii i wykonuje wstępną analizę diagnostyczną na podstawie bazy wiedzy obejmującej rozwiązywanie znanych problemów.

Pomoc w sytuacjach awaryjnych

Przeszkolony technik serwisu udziela pomocy na miejscu przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Przestoje można praktycznie wyeliminować dzięki zestawowi części zapasowych w zakładzie.

Zdalna pomoc techniczna

Odpowiedni sprzęt i konfiguracja komunikacji zapewnia zdalny dostęp i rozwiązywanie problemów dotyczących linii produkcyjnej i skraca czas przestojów.

Analiza wskaźnika OEE i poprawa jakości świadczonych usług

Przeprowadzamy badania na miejscu polegające na pomiarze kluczowych wskaźników na każdym etapie procesu na linii produkcyjnej. Następnie przedstawiamy sprawozdanie zawierające oczekiwany wzrost wskaźnika OEE efektywności produkcji oraz plan inwestycyjny.