Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Systemy konstrukcyjne, stal nierdzewna

System konstrukcyjny obejmuje belki, stopy i szereg łączników belek. Wspornik przenośnika składa się z rury ze stali nierdzewnej. Można wybierać spośród stóp o dwóch lub trzech punktach podparcia z włókna szklanego i stóp regulowanych.

Systemy konstrukcyjne do przenośników taśmowych:
  • XLX, X85X, X180X, X300X
  • WL222X, WL273X, WL374X, WL526X, WL678X

Cechy charakterystyczne

Wsporniki ze stali nierdzewnej można łatwo i szybko czyścić. Do stóp regulowanych można przymocować antypoślizgowe podkładki w celu zmniejszenia wibracji. Elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zredukować liczbę miejsc potencjalnego przytrzaśnięcia w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa operatora.

Seria WLX – zweryfikowana konstrukcja gwarantująca utrzymanie higieny

Konstrukcja opiera się na wytycznych EHEDG dotyczących projektowania higienicznych urządzeń i została zweryfikowana przez Duński Uniwersytet Techniczny (DTU). Łatwość i spójność procedur czyszczenia tego przenośnika została dodatkowo sprawdzona przez szwedzki ośrodek badań SP Technical Research Institute.

FlexLink ma także w ofercie przenośnik spełniający standardy 3-A. 3-A Sanitary Standards, Inc to niezależna organizacja non-profit, która dąży do rozwijania konstrukcji higienicznych urządzeń dla przemysłu spożywczego, napojowego i farmaceutycznego.