Globalny łańcuch dostaw

Klienci firmy FlexLink mogą polegać na globalnym łańcuchu dostaw

Firma FlexLink uważnie śledzi rozwój sytuacji w związku z pandemią COVID-19, aby móc szybko zareagować na zachodzące zmiany i dostosować się do rozporządzeń wydawanych w poszczególnych krajach, w których prowadzi działalność.

W obecnej sytuacji najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów, partnerów i lokalnych społeczności. Firma FlexLink nadal prowadzi działalność, a jej współpracownicy wykonują swoje zadania w bezpiecznych warunkach — w domu lub w biurze. Pracujemy bez jakichkolwiek zakłóceń, a klientom pomagamy zdalnie.

Nasz łańcuch dostaw jest niezagrożony, wciąż wysyłamy części zamienne, podzespoły i systemy, a jeśli to bezpieczne, wykonujemy także prace instalacyjne i uczestniczymy w odbiorach.  Obecna sytuacja nie tylko nas nie zniechęca, ale wręcz wzmaga nasze poczucie odpowiedzialności i mobilizuje nas do wspólnych wysiłków o przetrwanie tych trudnych czasów.

Alexander Schmitz
CEO FlexLink

Nowe wysokości i typy łańcuchów w ofercie kompaktowych przenośników spiralnych Powołano nowego dyrektora generalnego grupy COESIA