Bu sitede çerez kullanılır. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

bize ulaşın

Size geri dönüş yapmadan önce birkaç konu hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Lütfen aşağıdaki formu doldurun. 24 saat içinde size geri dönüş yapacağız.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Alanlardaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulduğundan ve geçerli olduğundan emin olun
E-posta gönderildi
Bir hata oluştu! Lütfen yeniden deneyin


Ara


 • [PDF]Environment policy (Polish)
  Firma FlexLink jest zaangażowana w ochronę środowiska lokalnego i globalnego. Aby zminimalizować wpływ naszej działalności, produktów i usług: Zachowujemy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawnymi, włąc...
 • [PDF]Health and safety policy (Polish)
  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są brane pod uwagę podczas prowadzenia działalności i podejmowania strategicznych decyzji. Naszym celem jest: Nadawanie priorytetu zdrowiu i bezpieczeństwu naszych pracowników, zapewnienie możliwości...
 • [PDF]Community policy (Polish)
  Mattias Byström MD FlexLink AB 22 sierpnia 2016 Oprócz głównych programów globalnych zainicjowanych przez Grupę, każda Jed- nostka jest zachęcana do podejmowania lokalnych działań zgodnie z lokalną sytu- acją. Dodatkowo nasz zarząd za...
 • [PDF]Health and safety policy (French)
  Nous tenons compte des effets sur la santé et sur la sécurité lorsque nous prenons des décisions commerciales et stratégiques. Nous nous engageons à : Privilégier la santé et la sécurité de nos salariés en leur fournissant l'enseigne...
 • [PDF]Community policy (French)
  Mattias Byström MD FlexLink AB lundi 22 août 2016 Au-delà des principaux programmes mon- diaux lancés par le groupe, chaque unité opérationnelle est encouragée à entre- prendre des actions locales pertinentes selon la situation sur pl...
 • [PDF]Environment policy (Spanish)
  FlexLink se compromete a proteger el medioambiente local y mundial. Para reducir el impacto de nuestras actividades, productos y servicios: Cumplir con todos los requisitos de normativa aplicables y todas las obligaciones, incluidos ...
 • [PDF]Health and safety policy (Russian)
  При ведении бизнеса и принятии стратегических решений мы учитываем их влияние на охрану здоровья и безопасность. Мы стремимся: Ставить охрану здоровья и безопасность наших сотрудников на первое место, предоставляя им необходимые зна...
 • [PDF]Environment policy (French)
  FlexLink s'engage à protéger l'environnement local et mondial. Pour réduire l'impact de nos activités, produits et services : Nous nous conformons à toutes les exigences et obligations réglementaires, y compris les exigences de nos c...
 • [PDF]Health and safety policy (Spanish)
  Los efectos sobre la salud y la seguridad se tienen en cuenta al tomar decisiones comerciales y estratégicas. Nos comprometemos a: Dar prioridad a la salud y la seguridad de nuestros empleados y proporcionar educación y formación, y...
 • [PDF]Health and safety policy (German)
  Bei unseren geschäftlichen und strategischen Entscheidungen berücksichtigen wir mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit. Wir verpflichten uns zu Folgendem: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbei...