Göteborg to miasto, które stawia na zrównoważony rozwój.

Postanowiliśmy o to zadbać

Zrównoważony rozwój w firmie FlexLink

Zrównoważony rozwój w firmie FlexLink

FlexLink działa w wielu krajach, łącząc różne kultury i miejsca — od ponad 40 lat.

Kwestia zrównoważonego rozwoju jest naturalnym aspektem naszego funkcjonowania w biznesie, który realizujemy w ramach programu "Making Tomorrow Today".

Please accept marketing cookies to view this content.

Zrównoważony rozwój to wyraz troski

Oferta firmy FlexLink przyczynia się do zwiększenia całkowitej wydajności procesów produkcyjnych naszych klientów poprzez redukcję odpadów i zużycia energii na jednostkę produktu. Równocześnie zmierzamy do redukcji wpływu naszych działań na środowisko naturalne.

Dzięki innowacjom, automatyzacji i digitalizacji zapewniamy naszym klientom wiodące rozwiązania w zakresie przepływu materiałów, które pomagają im osiągnąć większą wydajność. Naszym celem jest tworzenie bardziej zrównoważonych przepływów produkcji i bezpieczniejszego środowiska pracy. Są one drogowskazami w naszej codziennej działalności. W firmie FlexLink zdecydowaliśmy się dbać o bardziej zrównoważoną przyszłość.

Dbamy o środowisko naturalne 

Regularnie mierzymy i śledzimy kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), aby zmniejszyć wpływ naszych działań na środowisko naturalne:

  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w podziale na zakres
  • Monitorowanie zużycia energii w biurach i zakładach produkcyjnych
  • Zmniejszenie zużycia wody
  • Ograniczenie ilości odpadów i zużycia materiałów niebezpiecznych

Stały wzrost emisji CO2 jest jedną z istotnych przyczyn zmian klimatycznych. Naszym celem jest zmniejszenie emisji. Badamy generowany przez nas ślad węglowy, a następnie stale podejmujemy działania mające na celu jego zmniejszenie.  

Wiele oddziałów firmy FlexLink otrzymało międzynarodowy certyfikat ISO 14001:2015 przyznawany za zarządzanie środowiskowe. Co więcej, nasze największe zakłady uzyskały certyfikat ISO 50001:2018 potwierdzający zgodność z międzynarodową normą zarządzania energią. Spełnienie tych standardów pomaga nam w minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko. 

Naszym celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko
Jesteśmy odpowiedzialni za nasze społeczeństwo

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze społeczeństwo

Obowiązkiem firmy FlexLink jest odpowiedzialne działanie z poszanowaniem prawa, kultury i potrzeb społeczności, w obrębie których się znajdujemy.

Indywidualnie i jako firma robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przyczynić się do zrównoważonej przyszłości poprzez opracowywanie produktów i rozwiązań w celu zmniejszenia ilości zużytej energii i wpływu na środowisko, w którym żyjemy.
                                                
Wspieramy społeczności lokalne, w których działamy, w kwestii poprawy warunków dla społeczeństwa i środowiska. Jest to naturalny element naszego zaangażowania w długofalowe myślenie i działanie.

Wiele oddziałów firmy FlexLink otrzymało certyfikat ISO 45001:2018 za stosowanie się do międzynarodowych norm BHP.

Nasi dostawcy i podwykonawcy odgrywają kluczową rolę w naszym łańcuchu dostaw, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz podzielając nasze wartości i wizję.