Przenośniki zapewniające płynny proces produkcji w przemyśle motoryzacyjnym

Przenośniki zapewniające inteligentny proces produkcji w przemyśle motoryzacyjnym

Zapewnienie niezawodnych przepływów w produkcji części do pojazdów

Automatyzacja przemysłowa zapewniająca lepszy — zarówno masowy, jak i pojedynczy — przepływ produktów.

Przemysł motoryzacyjny rozwija się bardzo dynamicznie od wielu lat. Jest to branża o wysokich wymaganiach w zakresie dostaw i często niskich marżach. Skuteczne i dobrze funkcjonujące rozwiązania do automatyzacji przepływu produkcji mają kluczowe znaczenie dla utrzymania rentowności i zaspokojenia stale rosnących wymagań klientów w branży motoryzacyjnej. Kolejna dekada będzie również wymagać wdrażania rozwiązań cyfrowych i zrównoważonych procesów.

Rozwiązania firmy FlexLink pomagają dostawcom OEM i TIER z branży motoryzacyjnej w osiągnięciu kluczowych celów decydujących o ich sukcesie.

Wyeliminowanie przestojów produkcyjnych umożliwiające utrzymanie rentowności przy niskich marżach

Na początku dokładnie zapoznajemy się ze specyfikacjami naszych klientów z branży automatyki przemysłowej, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Chcemy zrozumieć produkty, ich wagę, czasy trwania cykli i inne parametry, które biorą udział w różnych operacjach. Dobrze znamy branżę. Wiemy, jak działają różne procesy i jakich maszyn używa się na linii produkcyjnej. Dla przygotowania skutecznego i dobrze funkcjonującego rozwiązania, wymaganego w przemyśle motoryzacyjnym, zasadnicze znaczenie ma kompleksowe zrozumienie branży i jej potrzeb.

Jeśli szukasz odpowiedniego rozwiązania z zakresu automatyzacji dla branży motoryzacyjnej, na pewno warto rozważyć kilka czynników. Należy dokładnie ocenić maszyny produkcyjne i ich działanie, aby zrównoważyć linię produkcyjną i uniknąć tzw. wąskich gardeł. W firmie FlexLink mamy specjalistów, którzy pomogą Ci na wszystkich etapach procesu ewaluacji.

Kilka pytań w trakcie typowego procesu ewaluacji

  • Czy wymagane są palety, czy produkty powinny być umieszczane bezpośrednio na przenośniku?
  • W jaki sposób maszyny powinny być rozmieszczone w fabryce w celu ułatwienia przepływu produktu oraz zapewnienia dostępności i wydajności?
  • Jakie dane potrzebujesz uzyskać z systemów, produktów i procesów?
Wyeliminowanie przestojów produkcyjnych umożliwiające utrzymanie rentowności przy niskich marżach
Unikanie tzw. wąskich gardeł dzięki zrównoważonej linii produkcyjnej

Unikanie tzw. wąskich gardeł dzięki zrównoważonej linii produkcyjnej

Wysoka jakość i dostępność

FlexLink tworzy inteligentne linie precyzyjnego transportu pojedynczych produktów poprzez połączenie systemu paletowego z systemem kontroli linii produkcyjnej. W rezultacie otrzymujemy kontrolowany proces charakteryzujący się stałym, ustandaryzowanym przepływem, zminimalizowaną ilością pracy w toku (WIP) i wysoką przepustowością, która przynosi oszczędność czasu i pozwala skoncentrować się na zwiększaniu zysków. 

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania

Wydajne rozwiązania proponowane przez FlexLink, charakteryzujące się niskimi kosztami operacyjnymi, mają decydujący wpływ na całkowity koszt posiadania (TCO). O obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO) decyduje zoptymalizowany do zamówienia układ linii produkcyjnej, który zapewnia większą bezawaryjność, łatwość utrzymania i dłuższy okres użytkowania. Dodatkowo większe prędkości i zdolności produkcyjne przekładają się na wzrost przepustowości i obniżenie kosztu jednostkowego produktu.

Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle motoryzacyjnym

Jeśli planujesz modernizację zakładów produkcyjnych, FlexLink dostarczy odpowiednie rozwiązania: 

  • Sprawdzone rozwiązania dla procesów ustalania kolejności operacji, identyfikacji i śledzenia, równoważenia obciążenia linii oraz pozycjonowania półproduktów umożliwiają kontrolowanie procesów produkcyjnych.
  • Przepływy wyodrębnione do operacji równoległych z wykorzystaniem innowacyjnych stanowisk tunelowych i funkcji operacji rozdzielania, lokalizowania i łączenia przepływów.
  • Inteligentne paletowe systemy transportu z integracją RFID.
  • Nowoczesne narzędzia do planowania i symulacji.
  • Wydajna analiza kosztów i niższy całkowity koszt posiadania (TCO), szybki zwrot z inwestycji (ROI) oraz łatwa instalacja.
  • Duże możliwości w zakresie inżynierii i cyfryzacji w firmach należących do grupy Coesia.
Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle motoryzacyjnym

Pobierz broszury dotyczące rozwiązań produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym.

Documents
PDF Rozwiązania dotyczące transportu pojedynczych elementów
PDF Dwutorowy przenośnik paletowy do inteligentnej produkcji