Symulacja pozwala przewidzieć wpływ zmian przed ich zastosowaniem

Symulacja pozwala przewidzieć wpływ zmian przed ich zastosowaniem

Optymalizacja planu w sposób innowacyjny i ekonomiczny

Zyskaj możliwość zwizualizowania sposobu działania nowej linii produkcyjnej w celu zapewnienia efektywnego procesu

Zdajemy sobie sprawę, że projektowanie wysoko wydajnych linii produkcyjnych jest skomplikowane i czasochłonne. Dlatego też użycie narzędzia projektowego może pomóc w uproszczeniu zadań, uniknięciu wąskich gardeł poprzez symulację i zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego.

Symulacja pozwala zrozumieć wpływ zmian, zanim zostaną one wprowadzone w życie. Oznacza to, że można uzyskać informacje zwrotne na temat zachowania systemu bez konieczności posiadania rzeczywistego systemu. 

Przetestuj przyszłe wielkości produkcji i nowe kombinacje produktów

Aby symulacja była dokładna, logika systemu musi być zbudowana zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami określonymi przez trzy różne kategorie: opis systemu, dane wejściowe i scenariusze.

  1. Opis systemu: określa logiki pracy systemu. Określa on sposób interakcji wszystkich procesów i warunki ich działania.

  2. Dane wejściowe: np. dane zamówienia, harmonogram dostaw surowców lub czasy cyklu. Dane wejściowe i opis systemu są wystarczające do zbudowania modelu symulacji reprezentującego rzeczywistość.

  3. Scenariusze: model symulacyjny jest często budowany w celu testowania różnych scenariuszy i nowych kombinacji produktów. Można również wykonać wiele różnych testów, aby zobaczyć wpływ na produkcję, np. co się stanie, jeśli maszyna będzie zatrzymywała się częściej, niż oczekiwano, lub co się stanie, jeśli operator nie osiągnie określonej wydajności.

Narzędzie symulacji pokazane na ekranie
Model symulacji pokazany na ekranie

Optymalizacja planu rozmieszczenia maszyn na hali produkcyjnej w innowacyjny i ekonomiczny sposób

Model symulacji pomaga zoptymalizować zarówno nowy, jak i istniejący plan rozmieszczenia maszyn na hali produkcyjnej Dzięki temu, że możliwe jest zwizualizowanie systemu przed jego wdrożeniem, symulacja jest w stanie pomóc w wykryciu potencjalnych problemów. Prowadzi to do korzyści finansowych, ponieważ mniej kosztuje naprawienie błędów w komputerze niż w rzeczywistości. 

Inne korzyści: 

  • Możliwość symulowania miesięcy produkcji w ciągu kilku minut
  • Lepsza komunikacja między klientem a dostawcą
  • Weryfikowanie nowych i innowacyjnych pomysłów 
  • Weryfikowanie, w jakim zakresie produkcja może zaspokoić potrzeby rynku

Wydajne projekty symulacyjne, które odpowiedzą na Twoje pytania

Firma FlexLink dysponuje Zespołem ds. Symulacji, który wykonuje projekty symulacyjne. Dzięki centralnemu zespołowi specjalistów ds. symulacji pomożemy Ci opracować wydajny proces, który odpowiada Twoim potrzebom. Korzystając z symulacji, zapewniamy jeszcze lepszą komunikację między naszymi klientami a nami. W ten sposób pomagamy im spełnić swoje marzenia i wizje dotyczące zoptymalizowanego i inteligentnego sprzętu produkcyjnego.

Dowiedz się więcej o narzędziu FlexLink Design Tool
Please accept marketing cookies to view this content.