Nasza firma

Dokumenty biznesowe

Etyka, polityki, oświadczenia i certyfikaty

Firma oparta na szczerości, uczciwości i rzetelności w biznesie

FlexLink to międzynarodowa firma zbudowana na wieloletniej konkurencyjności. Kierujemy się uczciwością, rzetelnością i zdrowymi zwyczajami biznesowymi, które znajdują odzwierciedlenie w naszych wartościach i politykach firmowych. Nasza firma opiera swoją działalność na zasadach wolnego i sprawiedliwego handlu, pamiętając o tym, aby rywalizacja i zasady etyczne mieściły się w ramach określanych przez prawo.

Wartości te definiują kulturę naszej firmy. Wytyczne i polityki firmowe wyznaczają kierunek działania w konkretnych sprawach, w naszej codziennej pracy.

Warunki sprzedaży i inne dokumenty biznesowe

Budowanie relacji jest istotnym elementem wartości, jakie wyznajemy. Wierzymy w nawiązywanie i podtrzymywanie długotrwałych, korzystnych dla obu stron relacji, w których wszyscy respektują zapisy umowy i ustalone zasady. Celem firmy FlexLink jest uproszczenie negocjacji i zracjonalizowanie obsługi kontraktów oraz wynikających z nich relacji.

O ile nie stwierdzono inaczej w naszej wycenie, międzynarodowa działalność firmy FlexLink podlega ogólnym warunkom dostaw (S2012) oraz dostaw i montażu (SI14) Orgalime. Więcej informacji: www.orgalim.eu

Zapoznaj się z naszymi warunkami sprzedaży i innymi stosownymi dokumentami biznesowymi.

Documents
PDF Regulamin sprzedaży — USA i Meksyk
PDF Regulamin sprzedaży — Brazylia
PDF Regulamin sprzedaży — Wielka Brytania
PDF Regulamin sprzedaży — Kanada
PDF Regulamin sprzedaży — Niemcy
PDF Regulamin sprzedaży — Szwecja
PDF Regulamin sprzedaży — Indie

Nasz kodeks etyczny

W naszym kodeksie etycznym przedstawiamy godne naśladowania zachowania pracowników, dostawców, konsultantów i innych partnerów biznesowych. Dokument przedstawia zasady postępowania w określonych obszarach, takich jak niedyskryminacja, niewłaściwe wpływy i płatności, zgodność z prawem, zasady właściwej rachunkowości i dobre warunki pracy.

Pobierz nasz Kodeks etyczny.

Documents
PDF Kodeks etyczny

Nasi dostawcy

Nasi dostawcy i podwykonawcy odzwierciedlają zaangażowanie FlexLink w zrównoważony rozwój i podzielają nasze wartości i wizję. Ponadto dostawcy firmy FlexLink mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności, tworząc wartość dodaną dla klientów. Właśnie dlatego opracowany został specjalny podręcznik, który zawiera wszystkie potrzebne informacje i służy naszym dostawcom.

FlexLink wymaga od wszystkich dostawców tworzenia systemów opartych o międzynarodowe standardy (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001) w celu nieustannego poprawiania naszej wydajności.

Documents
PDF Ogólne warunki zakupu produktów marki Coesia
PDF FlexLink Systems GmbH — ogólne warunki dotyczące zakupu produktów
PDF Instrukcja dla dostawcy
PDF Annex 1 - Supplier Manual
PDF Annex 2 - Sustainable Procurement

Nasze środowisko

Oferta firmy FlexLink przyczynia się do zwiększenia całkowitej wydajności procesów produkcyjnych naszych klientów, poprzez zminimalizowanie liczby odpadów i redukcję zużycia energii. Równocześnie zmierzamy do redukcji wpływu naszych działań na środowisko naturalne. Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie FlexLink.

Oddziały FlexLink posiadają certyfikaty ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018, które są międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią.

Documents
PDF Polityka energetyczna i klimatyczna
PDF Polityka ochrony środowiska
PDF Certificate of Approval: ISO 50001:2018 Germany
PDF Certyfikat jakości: ISO 50001:2018, Polska
PDF Certyfikat jakości: ISO 50001:2018, Szwecja
PDF Certyfikat jakości: ISO 50001:2011 UK
PDF Certyfikat jakości: ISO 140012015 - ISO 90012015 - ISO 450012018

Nasi ludzie

FlexLink to zróżnicowane i dynamiczne miejsce pracy, w którym realizujemy swoje pasje w zgodzie z wartościami firmy. W Oddziałach FlexLink, niezmiennie kierujemy się zasadami różnorodności, równości i tolerancji. Zależy nam na stworzeniu środowiska pracy, w którym ludzie mają możliwości rozwoju i podejmowania rozmaitych wyzwań. Otwarta i dająca satysfakcję kultura organizacyjna oparta jest na naszych wartościach: szacunku, odpowiedzialności, wiedzy i pasji.

Nasi pracownicy poddawani są corocznej ocenie, na podstawie której sporządzamy indywidualne plany rozwoju. Duże znaczenie ma dla nas to, aby nasi utalentowani pracownicy mogli rozwijać się wraz z nami i innymi organizacjami z Grupy Coesia. Dbamy o to, aby nasi pracownicy czuli się potrzebni, a relacje między nimi były otwarte i przyjazne. Wyniki badań zaangażowania pracowników potwierdzają doskonałą atmosferę pracy oraz właściwe cechy przywódcze naszych menedżerów, z czego jesteśmy dumni.

FlexLink dąży do zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy, gdzie wszyscy odnoszą się do siebie z szacunkiem i mogą realizować swoje pasje. O wysiłkach poczynionych w tym kierunku świadczy przyznany wielu naszym oddziałom certyfikat ISO 45001:2018 w ramach międzynarodowej normy dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Documents
PDF Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDF Certyfikacja jakości: ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018
PDF Deklaracja zgodności z przepisami RoHS3
PDF Oświadczenie REACH
PDF Minerały z regionów ogarniętych konfliktami - oświadczenie FlexLink

Jakość

Dążymy do zwiększenia satysfakcji naszych klientów i wygenerowania wartości dodanej dla ich firm. Jakość jest częścią programu BHP firmy FlexLink, co oznacza, że nasze produkty, rozwiązania i operacje są wydajne w zakresie zużycia energii i ochrony środowiska.

Wiele Oddziałów firmy FlexLink otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność z międzynarodową normą zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Documents
PDF Certyfikat jakości: ISO 9001:2015 Chiny
PDF Certyfikat jakości: ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018