Usługi doradcze

Usługi doradcze dostosowane do potrzeb klienta

FlexLink to Twoje źródło wiedzy

W celu zapewnienia najwyższej wydajności maszyny potrzebują elastycznego i dostosowanego do potrzeb zautomatyzowanego procesu produkcyjnego

W większości branż dominuje potrzeba zwiększenia wydajności i polepszenia całkowitej efektywności wyposażenia (OEE). W trakcie inwestycji w nową linię produkcyjną powszechne jest skupianie się wyłącznie na zakupie maszyn.

Łączenie ze sobą poszczególnych procesów w kompletną linię jest znacznie mniej istotne. Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy zastosować inteligentne podejście, które zapewni zabezpieczenie inwestycji.
 

Jesteśmy z Tobą od samego początku

Każda linia produkcyjna i każdy produkt mają różne wymagania. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie konkretnych wyzwań związanych z produkcją. Na tej podstawie nasz zespół doświadczonych ekspertów może zaproponować rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie dostarczać projekty rozmaitej wielkości — od prostych dostaw części po duże i złożone rozwiązania „pod klucz”.

Firma FlexLink może być partnerem w zakresie integracji, który bierze na siebie odpowiedzialność za przepływ produkcji w ramach kompletnych linii produkcyjnych, jak również za kontrolę nad interfejsami, które łączą maszyny. Dzięki temu możemy zagwarantować, że linia produkcyjna będzie działać w pożądany sposób. 

Rozmowa pracowników i klientów firmy FlexLink
Ulepszona produkcja

Zwiększona opłacalność produkcji

Nasze podejście opiera się na utrzymywaniu płynnego przepływu materiału i informacji podczas procesu produkcji, aby zmaksymalizować wartość dodaną uzyskiwaną podczas procesu i zminimalizować wszelkie potencjalne straty. Nasze rozwiązania oparte są na naszych wiodących na rynku systemach przenośników i rozwiązaniach do obsługi materiałów. 

We współpracy z naszymi klientami rozpoczynamy zazwyczaj od przeprowadzenia analizy obecnego stanu i zaproponowania rozwiązań podnoszących wydajność, a następnie dostarczamy odpowiednie komponenty, systemy lub rozwiązania zintegrowane.

Proces analizy obejmuje zmapowanie istniejącej linii lub wykorzystanie danych teoretycznych, jeśli jest to projekt budowany od podstaw lub gdy dane maszyny są niedostępne. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie tylko jednego podmiotu, odpowiedzialnego za symulację — aby zapewnić otrzymywanie spójnych i wystarczających informacji od wszystkich dostawców maszyn.