Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


 • FlexLink AB
 • Phone:
 • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Wyznaczamy nowe standardy

W przemyśle spożywczym o sukcesie decyduje kilka podstawowych czynników. Poniżej przedstawimy, jak rozwiązania firmy FlexLink mogą zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Łatwe i szybkie wprowadzanie nowych produktów do produkcji

Firma FlexLink dostarcza systemy, które są proste w projektowaniu, montażu, integracji z maszynami, jak również w modyfikowaniu i przeprojektowywaniu, co znacznie ułatwia wprowadzanie nowych produktów.

Obniżenie całkowitego kosztu produktu

Wydajne rozwiązania firmy FlexLink charakteryzujące się niskimi kosztami operacyjnymi mają decydujący wpływ na całkowity koszt produktu. O obniżeniu całkowitego kosztu produktu decyduje zoptymalizowany do zamówienia układ linii produkcyjnej, który zapewnia większą bezawaryjność, łatwiejsze utrzymanie i dłuższy okres eksploatacji. Także większe prędkości i zdolności produkcyjne przekładają się na wzrost przepustowości i obniżenie kosztu jednostkowego produktu.

Spełnianie wyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pracowników

Działania firmy FlexLink na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników skupiają się na projektowaniu urządzeń spełniających normy niskiego poziomu emisji hałasu, wyeliminowaniu ostrych krawędzi i narożników, miejsc potencjalnego przytrzaśnięcia i konieczności potrzeby ręcznego unoszenia ciężkich elementów.
 
Działania firmy FlexLink na rzecz bezpieczeństwa żywności są zgodne z wytycznymi 3A i EHEDG o unikaniu zarysowań i innych uszkodzeń, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się bakterii, patogenów i innych zanieczyszczeń i wydłużając tym samym okres trwałości.

Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle spożywczym

 • Platforma WLX z przenośnikiem o konstrukcji gwarantującej utrzymanie higieny służy do procesów mokrych i suchych w ramach pakowania pierwotnego i wtórnego.
 • Opatentowane technologie DFC| (Dynamic Flow Concept) i DMT| (Dynamic Motion Transfer) systemów rozdzielania, łączenia i przemieszania. Zapewnia transport produktów bezpośrednio do określonych maszyn o różnych wariantach pakowania oraz utrzymanie równowagi pracy urządzeń i osiągnięcia wyższego wskaźnika OEE.
 • Prowadzenie w dół kartonów z mlekiem przy pomocy przenośnika klinowego.
 • Rozwiązanie, które łączy strumienie z dwóch urządzeń do pakowania sera przy minimalnym ryzyku zgniecenia lub blokowania produktów.
 • Roboty do podnoszenia i pozycjonowania pakują sery do skrzyni.
 • Przenośniki ze stali nierdzewnej spełniają wysokie wymagania w zakresie higieny.
 • Niezmiennie wysoka jakość i precyzja paletyzacji.
 • Applying the right technology with a smart mindset will result in a fast, stable, and accurate production flow. This highly contributes to the reduction of production time and the cost of manufactured products.

 • We help you reduce the number of re-cleans by up to 90%.