Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Wydajny, niezawodny i elastyczny transport

W produkcji środków higieny osobistej o sukcesie decyduje kilka podstawowych czynników. Poniżej przedstawimy, jak rozwiązania firmy FlexLink mogą zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Krótki czas wprowadzenia na rynek

Rozwiązania firmy FlexLink cechuje możliwość szybkiego przystosowania produkcji do zmian popytu i jednoczesna obsługa wielu wariantów produktów przy minimalnym czasie rekonfiguracji. Elastyczność linii produkcyjnej i jej modułowa budowa to cechy, które ułatwiają adaptację do zmian jeszcze na etapie projektowania, przekazania do eksploatacji, jak również modyfikacji i rozszerzenia, co znacznie przyspiesza tempo wprowadzania nowych produktów.

Redukcja wadliwości produktu

Rozwiązania firmy FlexLink mają na celu zminimalizowanie udziału wadliwych produktów. Dotyczy to wszystkich rodzajów produktów transportowanych bezpośrednio na przenośnikach, w formach i pojemniczkach, bez względu na ich wielkość, kształt czy stopień kruchości. Firma FlexLink oferuje między innymi rozwiązania do transportu pustych butelek z modułu pakowania przed ich napełnieniem na przenośniku próżniowym, a następnie dalej po napełnieniu, w pudełkach, do paletyzatora w przypadku, gdy wymagana jest szczególna staranność. Nasze rozwiązania przynoszą wymierne korzyści poprzez ograniczenie liczby uszkodzeń produktów i zapewnienie ich płynnego przepływu między maszynami, osiągając maksymalny czas pracy i minimum przestojów.

Wyższa wydajność, mniej odpadów

Wyższą wydajność i mniej odpadów można osiągnąć na wiele sposobów (oprócz ograniczenia uszkodzeń produktu), np. poprzez wzrost wydajności pracy operatora uzyskany dzięki inteligentnym układom firmy FlexLink, które zapewniają łatwiejszy dostęp. Przydatność do wielokrotnego użycia jest kolejnym aspektem, który wpływa na obniżenie ilości odpadów powstałych przy stosowaniu rozwiązań firmy FlexLink. Systemy mają modułową budowę, cechuje je długi okres eksploatacji i są wykonane z dodatkiem materiałów pochodzących z odzysku. Firma FlexLink znacząco także poprawiła komfort i warunki pracy, obniżając poziom emitowanego hałasu i zwiększając bezpieczeństwo operatora, między innymi dzięki wyeliminowaniu potrzeby ręcznego unoszenia ciężkich elementów czy usunięciu ostrych rogów i miejsc potencjalnego przytrzaśnięcia.

Rozwiązania firmy FlexLink do produkcji środków higieny osobistej

  • Nasze opatentowane technologie Dynamic Flow Concept (DFC) oraz Dynamic Motion Transfer (DMT) są przeznaczone do optymalnego równoważenia szybkiego przepływu produktów.
  • Nasze sprawdzone rozwiązania do transferu produktów mają konstrukcję zoptymalizowaną pod kątem minimalizacji uszkodzeń produktów oraz zachowania długotrwałej odporności na zużycie.