Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Szybko, ale delikatnie

W przemyśle tytoniowym o sukcesie decyduje kilka podstawowych czynników. Poniżej przedstawimy, jak rozwiązania firmy FlexLink mogą zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Rozwiązania dla wszystkich wariantów produktów i pakowania

Rozwiązania przenośników firmy FlexLink mogą obsługiwać wiele różnych produktów i systemów pakowania. Nasza oferta dotyczy zarówno papierosów jak i cygar, filtrów i tytoniu bezdymnego – pakietów, kartonów i systemów obsługi pakowania do skrzyń z możliwością identyfikacji i śledzenia oraz paletyzacji na końcu linii.

Partner globalny

Firma FlexLink oferuje kompletne systemy na wszystkich etapach rozwoju, dostarcza elastyczne, wydajne i bezpieczne rozwiązania, począwszy od planowania układu przez zarządzanie projektami, montaż, uruchomienie, szkolenia i lokalne wsparcie serwisowe. Gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, zapewniamy pomoc krok po kroku w procesie inwestycyjnym na każdym etapie życia produktu.

Redukcja całkowitego kosztu produktu i wpływu na środowisko naturalne 

Wydajne rozwiązania firmy FlexLink charakteryzujące się niskimi kosztami operacyjnymi mają decydujący wpływ na całkowity koszt produktu. O obniżeniu całkowitego kosztu produktu decyduje zoptymalizowany do zamówienia układ linii produkcyjnej, który zapewnia większą bezawaryjność, łatwiejsze utrzymanie i dłuższy okres eksploatacji. Także większe prędkości i zdolności produkcyjne przekładają się na wzrost przepustowości i obniżenie kosztu jednostkowego produktu.

Rozwiązania firmy FlexLink są również wydajne pod względem zużycia energii i ilości odpadów, niskiego poziomu hałasu oraz bezpieczeństwa operatora, poprawiając warunki pracy i zmniejszając wpływ na środowisko naturalne.

Rozwiązania firmy FlexLink w przemyśle tytoniowym

  • Paczki z papierosami muszą być transportowane z najwyższą ostrożnością, chronione przed uszkodzeniem lub zadrapaniem. Dlatego do przenoszenia delikatnych pakietów do maszyny pakującej zastosowano specjalny łańcuch pokryty miękkim materiałem.
  • Kompletny system obsługi tacek do transportu filtrów. Zarządzanie tackami na etapie urządzenia napełniającego tacki dalej przekazywane do maszyn do suszenia i buforowania z funkcją obukierunkowego równoważenia przepływu i z przesyłaniem filtrów do urządzeń rozładowujących tacki. Stanowisko do paletyzacji na końcu linii: 18 polowy system pakowania do skrzyń obsługiwany jest przez 3 roboty, w tym uwzględnia stanowisko robotów, dostawę palet, zawijanie, etykietowanie, sprzęt zabezpieczający i elementy sterowania.