Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Usługi

FlexLink ma w swojej ofercie usługę oszacowania wpływu nieplanowanych przestojów na wydajność oraz przedstawienia planu najlepszego zwrotu z inwestycji, jak i wydajności przez cały okres eksploatacji urządzenia. Oferujemy szeroki zakres pomocy technicznej i usług konserwacyjnych, które można dostosować do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Oferujemy pomoc w planowaniu konserwacji zapobiegawczej i oferujemy usługi pomocy technicznej, aby zmniejszyć do minimum zakłócenia w pracy linii produkcyjnych. W miarę możliwości pomagamy także w weryfikacji przenośników i systemów produkcyjnych pod kątem aktualności i skuteczności. Naszym celem jest zagwarantowanie spełniania zmieniających się oczekiwań związanych z urządzeniami.
Planned services solutions ensure conveyor systems are up to date, by FlexLink

Usługi pomocy technicznej

Zminimalizowanie nieprzewidzianych zakłóceń pracy linii produkcyjnej. W zależności od potrzeb, poziom pomocy technicznej, dostępność i czas reakcji ustalany jest wspólnie.
Preventive maintenance for optimized production

Konserwacja zapobiegawcza

Pamiętaj o optymalizacji instalacji i minimalizowaniu ryzyka nieplanowanych przestojów. Poprzez poprawę dostępności linii można zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższego wskaźnika OEE i zwiększyć wydajność.
Services for continuous improvements

Ciągłe doskonalenie

Planujesz modyfikację linii produkcyjnej? Powodów, dla których warto to zrobić jest wiele, np. w celu poprawy wydajności linii, wprowadzania nowych produktów lub zwiększone cele produkcyjne.

Pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji

Zaangażowanie firmy FlexLink nie kończy się na terminowej dostawie i rozruchu instalacji u klienta. Oferujemy kompleksowe plany serwisowe zapewniające produkcję bez zakłóceń. Korzystając z nich klient ma pewność, że przez cały okres eksploatacji systemu będzie mógł liczyć na fachowe porady ekspertów.

Analizy wstępne i symulacje

Oferta firmy FlexLink obejmuje usługi ­wstępnych analiz i symulacji, dzięki którym możliwe jest zwiększenie wydajności istniejących linii oraz wypracowanie koncepcji nowych linii, które będą cechować się bardzo szybkim zwrotem z inwestycji.