Bu sitede çerez kullanılır. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

bize ulaşın

Size geri dönüş yapmadan önce birkaç konu hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Lütfen aşağıdaki formu doldurun. 24 saat içinde size geri dönüş yapacağız.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Alanlardaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulduğundan ve geçerli olduğundan emin olun
E-posta gönderildi
Bir hata oluştu! Lütfen yeniden deneyin


Yasal bilgiler

Kullanım Şartları ve Koşulları

FlexLink Web Sitesi, FlexLink ("FlexLink") tarafından sağlanan bir çevrimiçi bilgi ve iletişim hizmetidir. Bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesinden materyaller indirmeniz durumunda bu bilgi notunda belirtilen şartlara ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu şartlar ve koşulları kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayın veya bu web sitesinden hiçbir materyal indirmeyin.

Sınırlı kullanım

FlexLink Web Sitesi sayfalarının içeriğine ilişkin telif hakkı FlexLink'e aittir (Telif Hakkı 1980-2016 FlexLink). Tüm hakları saklıdır. FlexLink'in yalnızca kişisel kullanım amacıyla bu sayfalardan bölümlerin kopyalarını yazdırmanıza ya da bilgisayarınızda saklamanıza izin verdiği durumlar hariç tutulmak kaydıyla FlexLink Web Sitesi sayfalarındaki içeriklerin tamamı veya bir kısmı önceden FlexLink'in yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yüklenemez, yayınlanamaz veya dağıtılamaz.

Aksi belirtilmediği müddetçe bu Web Sitesinde gösterilen ticari markalar ve logolar COESIA ve alt kuruluşlarına aittir. Bu ticari markalar ve logolar, önceden FlexLink'in yazılı onayı alınmadan FlexLink Web Sitesi haricinde bir Web Sitesinde kullanılamaz. FlexLink adı veya COESIA ticari markası dahil hiçbir ticari marka, önceden FlexLink'in yazılı onayı alınmadan hiçbir İnternet Adresine dahil edilemez

Feragat

Bu Web Sitesindeki bilgiler iyi niyetle sunulmuştur FlexLink bu bilgilerin doğru olduğunu düşünmektedir. Ancak ürün satın almak isteyen taraf bu bilgilere göre hareket etmemeli, ürünlerin özellikleri ve kullanım amaçlarına uygun olup olmadığı hakkında ayrıca araştırma yapmadan karar vermemelidir. Benzer şekilde bu web sitesindeki tüm bilgiler belirtilen hiçbir ürünün kalitesine, belirli bir amaca uygunluğuna veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğine dair hiçbir açık garanti, koşul veya başka bir şart olmaksızın sunulmuş olup bu türden her türlü zımni garanti, koşul ve şart burada açıkça hariç tutulmuştur. FlexLink sözleşmeden, ihmalden veya başka bir nedenden kaynaklanan, bir tarafın maruz kaldığı hiçbir gelir, kar, iş, sözleşme veya iyi niyet kaybından ya da dolaylı veya mali kayıplardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

Bu Web Sitesindeki bilgiler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. FlexLink ayrıca bildirimde bulunmaksızın bu Web Sitesinde tanıtılan ürünlerde geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

Bağlantılar

FlexLink, üçüncü taraflarca oluşturulan veya yayınlanan ve FlexLink Web Sitesinde bağlantı verilen materyaller konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bağlantı verilen bir sayfayı ziyaret etmeye karar verdiğinizde ilgili risk size aittir ve virüslere ya da diğer zararlı öğelere karşı tüm önlemleri almak da sizin sorumluluğunuzdadır. Bağlantıların verilmesi, FlexLink'in bağlantılarda ürünleri veya hizmetleri tanıtılan kuruluşları desteklediği veya bu kuruluşlarla ilgisi bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Sizden gelen bilgiler

E-posta ya da World Wide Web sayfaları gibi yöntemlerle FlexLink'e gönderilen tüm materyallerin gizli olmadığı kabul edilecektir. FlexLink bu tür materyallere ilişkin hiçbir sorumluluğa sahip olmayacak ve bu materyalleri herhangi bir sınırlama olmaksızın çoğaltmakta, kullanmakta, açıklamakta, görüntülemekte, aktarmakta, bunlardan türev çalışmalar oluşturmakta ve bunları başkalarına dağıtmakta serbest olacaktır. Ayrıca FlexLink bu materyallerde yer alan tüm fikirleri, konseptleri, yöntem bilgileri ile teknik bilgileri, bu tür materyalleri içeren ürünler geliştirme, üretme ve pazarlama dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla istediği amaçla kullanmakta serbest olacaktır. Bu materyallerin yayınlanabilir olduğunu garanti eder ve herhangi bir üçüncü tarafın bu tür materyallere ilişkin olarak FlexLink aleyhinde dava açması halinde FlexLink'i tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Tanımlama Bilgisi Politikası

İçindekiler
1. Ön açıklamalar
2. Tanımlama bilgileri nelerdir?
3.
FlexLink Holding AB tarafından kullanılan tanımlama bilgilerinin türleri ve amaçları

1. Ön açıklamalar 

1.1 Tanımlar. Bu belgede genellikle büyük harf ile belirtilen aşağıdaki terimler (tekil veya çoğul olmasından bağımsız olarak), aksi burada belirtilmediği müddetçe Gizlilik Politikasında belirtilen anlamlara sahiptir. 

1.2 Kontrolör. Şirket merkezi 415 50, Goteborg adresinde bulunan, 556678-9797 KDV numarasına sahip FlexLink Holding AB ("FlexLink"), bu Politika ile Kontrolör olarak yetkisi dahilinde Web Sitesi aracılığıyla otomatik prosedürler kullanılarak toplanan Kişisel Verilerin işlemesi konusunda Veri Sahiplerine bilgi sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirir. 

1.3 Düzenleyici çerçeve. Bu Politika; (i) Avrupa Birliği'nin 2002/58/AT sayılı Direktifinin 5. maddesi, (ii) İtalya mevzuatının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 122. Maddesi ve ayrıca İtalya Veri Koruma Kurumu'nun tanımlama bilgilerine ilişkin 229/2014 sayılı kararı uyarınca yayınlanmıştır. Söz konusu yasal içeriklere şu bağlantılardan erişilebilir:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

1.4 Değişiklikler. Politika, ilgili İtalya ve AB mevzuatındaki ve iş gereksinimlerindeki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla muhtelif zamanlarda değiştirilebilir/revize edilebilir. Herhangi bir değişiklik olması durumunda Politikanın yeni sürümleri, ilerleyen numaralar ("01", "02" vb.) ile işaretlenerek Web Sitesinde yayımlanacaktır. Yeni sürümler, yayımlanma tarihinden itibaren geçerli ve yürürlükte olacaktır. 

1.5 Çapraz referans. Politika, Gizlilik Politikasında ve Web Sitesinde yayımlanan bilgi mesajlarında bulunan hükümleri tamamlayıcı niteliktedir.  
 
2. Tanımlama bilgileri nelerdir?

2.1 Tanımlama bilgileri ile ilgili genel bilgiler. Tanımlama bilgileri, Web Sitesi kullanılarak otomatik prosedürler aracılığıyla toplanıp Web Sitesinde gezinirken Veri Sahiplerinin nihai donanımına kaydedilen ve daha sonraki gezinmeler ve Web Sitesi kullanımları sırasında yeniden iletilen küçük metin dosyalarıdır.

2.2 Sınıflandırma. Tanımlama bilgileri; Web Sitesinin yönetilmesi, hizmetlerin Kontrolör tarafından sağlanması ve bilhassa Veri Sahiplerinin tarayıcı deneyiminin geliştirilmesi için gereklidir. Tanımlama bilgileri, burada açıklandığı şekilde, türüne ve amacına bağlı olarak farklılık gösterir. 

3. FlexLink tarafından kullanılan tanımlama bilgilerinin türleri, amaçları ve devre dışı bırakılması

3.1 Teknik tanımlama bilgileri. Web Sitesinde, Web Sitesinin işlevselliği ve Veri Sahipleri tarafından kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan faaliyetlere ilişkin tarama ve işlevsel tanımlama bilgilerini kullanılır. Tarama tanımlama bilgileri, Veri Sahiplerinin Web Sitesinin çeşitli alanlarına erişimi olmasını sağlamak için gereklidir. İşlevsel tanımlama bilgileri; formların doldurulması, Veri Sahipleri tarafından kullanılan ad ve dilin kaydedilmesi, haber bültenlerinin iletilmesi ve metinde/yazı boyutunda ayarlamaların yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hizmet sağlamak ve genel olarak Veri Sahiplerinin özelleştirilmiş tercihler yapmasını sağlamak amacıyla gerekli olan ve Veri Sahiplerinin, Web Sitesinin bazı işlevlerinden yararlanmalarını sağlamak için kullanılır. 

3.2 Üçüncü tarafların analiz tanımlama bilgileri. Web Sitesinde, Web Sitesinin hangi bölüm, öğe veya hizmetlerinin Veri Sahipleri tarafından en çok ilgi gördüğünü belirlemek için üçüncü tarafların analiz tanımlama bilgilerini kullanılır. İlgili tanımlama bilgisi, Veri Sahiplerinin Web Sitesini kullanması sonucunda elde edilen bilgilere ilişkin olarak anonim ve toplu test faaliyetlerine yönelik bir araç sağlayan Google Analytics tarafından belirlenir. Bu tanımlama bilgisi, FlexLink'in mülkiyetinde değildir; dolayısıyla Veri Sahipleri, bu tanımlama bilgisinin işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Inc. tarafından sağlanan ve şu bağlantılardan erişilebilen gizlilik politikasını okumaya davet edilmektedir:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html 

3.3 Üçüncü tarafların analiz tanımla bilgilerinin devre dışı bırakılması. Veri Sahipleri, alternatif olarak aşağıdaki seçenekleri belirleyerek üçüncü tarafların analiz tanımlama bilgilerinin kullanımına izin vermemeyi seçebilir:

a. tarayıcının anonim gezinme seçeneğinden faydalanma. Söz konusu seçenek, üçüncü taraflarca (yalnızca Google Inc. tarafından değil) belirlenen tanımlama bilgilerinin kullanılmasını engeller. Size kolaylık olması açısından anonim gezinme seçeneğinin etkinleştirilebildiği/devre dışı bırakılabildiği ana arama motorlarının aşağıdaki web sayfalarına referans verilmiştir: Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari.

b. Google tarafından yayımlanan ve şu bağlantıdan indirilebilen uygun ek bileşeni kendi tarayıcısına yükleyerek münhasıran Google Analytics tanımlama bilgisini devre dışı bırakma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

3.4 Profil Oluşturma Tanımlama Bilgileri. Profil oluşturma tanımlama bilgileri, Veri Sahipleri ve onların tüketim alışkanlıkları ile ilişkili profiller oluşturmayı amaçlar. Web Sitesinde gezinme ve Web Sitesinin işlevleri ile etkileşimler sırasında Veri Sahipleri tarafından sergilenen tercihlere uygun reklam mesajları göndermek için kullanılır. Web Sitesinde yalnızca Veri Sahiplerinin muvafakatini aldıktan sonra üçüncü taraf profil oluşturma tanımlama bilgilerini kullanılır. Veri Sahipleri, istedikleri zaman şu sayfalardan üçüncü tarafların gizlilik politikasını doğrulayabilir:
https://www.crazyegg.com/cookies/
https://www.hotjar.com/cookies 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
http://www.addthis.com/privacy

Ayrıca Veri Sahipleri, istedikleri zaman Kontrolörün profil oluşturma tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmasını talep ederek muvafakatlerini iptal edebilirler. Veri Sahipleri, özgür ve bilinçli muvafakat beyanına yönelik olarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilir: 
  • Profil oluşturma tanımlama bilgilerini etkinleştirme 
  • Profil oluşturma tanımlama bilgilerini devre dışı bırakma
3.5 Tanımlama bilgileri ile ilgili genel bilgiler. Tanımlama bilgilerinin nasıl değiştirileceği, yönetileceği veya silineceği dahil olmak üzere tanımlama bilgileri hakkında daha fazla genel bilgi için şu bağlantılara dikkat çekeriz: 
https://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/  

Sürüm: Ocak 2018
 

Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu şart ve koşullardan veya burada yer alan faaliyetlerden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkta İsveç Göteborg Mahkemesi yetkili olacak ve İsveç kanunları uygulanacaktır. Ancak FlexLink, uygun gördüğü durumlarda menfaatlerini korumak veya haklarını kullanmak amacıyla İsveç dışında bir ülkede hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.
 

Birleşik Krallık Vergi Stratejisi

Bu bağlantı üzerinden FLEXLINK SYSTEMS LIMITED'e ilişkin Birleşik Krallık Vergi Stratejisinin güncellenmiş sürümü indirilebilir.