Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Pakowanie

W skład oferty kobotów firmy FlexLink wchodzi pakowarka współpracująca. Rozwiązanie firmy FlexLink, które działa w oparciu o standardowe stanowisko do paletyzacji RC10, zapewnia dodatkową wartość w procesie produkcji.

Pakowarka firmy FlexLink przenosi gotowe produkty ze środka linii produkcyjnej i umieszcza je w opakowaniu, aby kontynuować pracę na tej samej linii, przenieść się na inną linię lub rozpocząć paletyzację.

Integracja produktów

Opcja integracji pakowarki bezpośrednio z linią produkcyjną zwiększa wydajność linii produkcyjnej poprzez zwolnienie dodatkowej przestrzeni w zakładzie. Podczas gdy operatorzy zwykle stoją obok linii, aby zajmować się ręcznym pakowaniem, robot współpracujący integruje się z linią, zmniejszając ilość zajmowanej przestrzeni i dalej osiągając doskonałe wyniki.

Taka kompaktowa konstrukcja zwiększa wartość inwestycji dzięki wykorzystaniu dostępnej przestrzeni produkcyjnej.

Bezpieczeństwo operatora

Dzięki zgodności z normą ISO TS 15066 dotyczącą robotów współpracujących i szeroko zakrojonym testom produktów pakowarki firmy FlexLink dają operatorom pewność, że mogą oni pracować bezpiecznie z robotem współpracującym.

Rozwiązania firmy FlexLink w zakresie pakowania, dostosowane do indywidualnych wymagań produkcyjnych, są dostępne na zamówienie.

Pick and place solutions
Pick and place solutions