Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Analizy wstępne i symulacje

Analizy wstępne

Dysponujemy ogromnymi zasobami wiedzy o procesach, którą gromadziliśmy na przestrzeni 35 lat bliskiej współpracy z wytwórcami maszyn oraz producentami z różnych gałęzi przemysłu. Nasze podejście do produkcji uwzględnia szereg czynników, w tym potrzeby klientów, mapowanie strumieni wartości oraz tworzenie optymalnych przepływów i rozwiązań.
 
Nasi klienci mają gwarancję najkrótszego możliwego okresu zwrotu z inwestycji oraz udanego wdrożenia. To zasługa stosowanej przez nas filozofii Lean, która pomaga naszym klientom we wprowadzaniu stałych udoskonaleń zgodnych z metodologią PDCA.
 
• Zaplanuj — rozpoznaj problem i określ rozwiązanie
• Wykonaj — przetestuj rozwiązanie
• Sprawdź — zbadaj wyniki testu
• Popraw — zależnie od wyników, podejmij odpowiednie działania
 
Nasz model uwzględnia nie tylko początkową inwestycję, ale także cały okres użytkowania linii, a więc obejmuje kompletny cykl eksploatacji, umożliwiając tym samym zrównoważone podejście.

Symulacje

Symulacja przyszłej linii produkcyjnej pozwala sprawdzić i zoptymalizować możliwości systemu. Symulacja pozwala na wprowadzanie alternatywnych rozwiązań, których kształt zależy od przyjętego modelu. Umożliwia ona także gromadzenie wniosków, analizę skutków różnych zdarzeń, wskazywanie wąskich gardeł i uniknięcie kosztownych pomyłek.
 
Symulowane modele pozwalają nam optymalizować istniejące lub przyszłe konstrukcje. Po wdrożeniu modelu koszt testowania alternatywnych rozwiązań jest praktycznie zerowy. Dlaczego więc nie sprawdzić nowatorskich pomysłów, które nie miałyby nigdy szansy na testy w prawdziwym środowisku produkcyjnym?

Aby uzyskane wnioski były jak najbardziej precyzyjne, w firmie FlexLink łączymy własne narzędzia do symulacji z oprogramowaniem firm zewnętrznych.